Funksjonshemmedes rettigheter må lenger fram i pannebrasken

Av
DEL

LeserbrevPartiene i kommunestyret må vektlegge FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i sitt arbeid fremover og spesielt i behandlingen av kommunebudsjettet for 2020.

Det sentrale poenget i FN-konvensjonen er at funksjonshemningspolitikk ikke handler om det spesielle, men om å lage et samfunn for alle. Dermed er dette et perspektiv som må inngå i i hele bredden av saker som kommunestyret og utvalgene skal behandle.

Fortsatt gjennomsyres hele politikken fra regjeringskontorer til kommunestyrene at dette fortsatt er noe eget og på siden av den øvrige politikken. Fortsatt mener mange at funksjonshemningspolitikk handler om en rampe her, noen rullestoler der eller et avlastningstiltak. Vi må endre holdningene til funksjonshemmede og et nyvalgt kommunestyre er et godt utgangspunkt for dette.

Allerede i 2013 sluttet Norge seg til FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Da Norge tidligere i år ble hørt i FN om sin oppfyllelse av FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, fikk myndighetene kritikk for å føre en politikk som på flere områder bryter med konvensjonens bestemmelser. Ikke minst får Norge kritikk for unødvendig tvangsbruk, for manglende inkludering i skolen og et altfor sterkt pasientfokus, på bekostning av rettigheter.

Kommunebudsjettet er blant kommunens viktigste virkemidler for å etterleve konvensjonen og imøtekomme FNs anbefalinger til Norge. Både konvensjonen og anbefalingene har relevans for de fleste av kommunens arbeidsområder.

Skal en sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne like rettigheter og like muligheter, må disse målsettingene ivaretas i alle konkrete saker som kommunen behandler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags