Norge trenger yrkesfag. Da er det utrolig bra at vi nå har hatt en regjering som i løpet av fire år har prioritert yrkesfag. Etter åtte år uten å ha gjort noe særlig for yrkesfag, var det godt med et friskt pust og ny politikk som i løpet av fire år har styrket yrkesfagene.

Før man kan snakke om hva denne regjeringen har gjort for yrkesfag kan vi godt se på hva det er den forrige regjeringen, de rødgrønne, gjorde i åtte år. Det eneste de gjorde i løpet av sine åtte år i regjering var å gi elevene mer teori. Det var det, da kan vi heller snakke om hva Høyre har gjort i løpet av sine fire.

Med Høyre i regjering har kjedelig teori blitt byttet ut med nyttig praksis, slik at elevene lærer ved å bruke henda og ikke måtte lese seg fram til det. Se for deg at du er ferdig med ungdomsskolen, og begynner på yrkesfag. Du er allerede litt lei skole, men du ønsker å bli en elektriker, så da går du på elektro. Det du derimot møter er hauger av teori, det er ikke godt for motivasjonen. Deler av den teorien er allerede på vei ut, men Høyre gir seg ikke der. Høyre går nemlig til valg på å få enda mer praksis inn i første og andre trinnet for elevene på yrkesfag.

Denne regjeringen har også jobbet hardt for at det skal åpnes for flere lærlingplasser, for det nok ikke hyggelig å ha jobbet hardt i to år på yrkesfag for å så bare bli fortalt at de ikke får noen lærlingplass. Det er derfor denne regjeringen har satt ned regler som sier at alle selskaper som gjør oppdrag for det offentlige må ha ansatt lærlinger, lærlingtilskuddet har også blitt økt. LO, Elevorganisasjonen og bedriftene sa alle at lærlingtilskuddet måtte økes, og etter at det sto stille i åtte år var det godt at denne regjeringen klarte å øke det fem ganger i løpet av fire år. Lærlingtilskuddet har sammenlagt blitt økt med kr 21 000 per elev som går på yrkesfag, men det er ikke godt nok. Høyre går derfor til valg på å fortsette å øke lærlingtilskuddet til det er like høyt som kostnaden til en yrkesfaglig skoleplass. Og når eleven har fått lærlingplassen sin ønsker Høyre også at man skal kunne vurdere læringsmiljøet i den bedriften de er lærling hos.

Dagens yrkesfagelever kommer til å bygge fremtidens Norge, og da er det utrolig viktig at de blir møtt med en politikk som støtter dem.

Nå er det valgkamp, og alle partier kommer til å si masse fint om mye, blant annet yrkesfag. Ord er fint, men det som er enda bedre er handlinger. Høyre har klart å levere politikk for yrkesfag gang etter gang i løpet av fire år, det eneste de rødgrønne klarte å levere var fine ord og mer kjedelig og demotiverende teori på den dobbelte tiden. Dagens yrkesfagelever kommer til å bygge fremtidens Norge, og da er det utrolig viktig at de blir møtt med en politikk som støtter dem. En politikk som vil hjelpe til med å motivere dem, og en politikk som hjelper dem med å få den lærlingplassen de både ønsker og trenger. Det er politikk de trenger, ikke bare fine ord.

Simen Murud

leder, Kongsberg Unge Høyre