En uheldig dobbeltrolle

Av
DEL

Leserbrev 

I den seinere tid har uttalelser fra fagansvarlig for byggesaker i Kongsberg kommune, Kine Fusche Jenssen, kommet i fokus. Det er med rette reist spørsmål om hennes lojalitet overfor sin arbeidsgiver, siden Fusche Jenssen har gått offentlig ut med kritikk av et lovlig fattet vedtak, på den måten som faktisk har funnet sted.

En annen sak er at Fusche Jenssen stiller til valg til høsten, for Høyre. Det samme er også tilfelle for kommuneplanlegger Ingebjørg Trandum, som stiller til valg for Arbeiderpartiet. Både Arbeiderpartiet og Høyre lar disse to som er ansatt i kommuneadministrasjonen og arbeider innen kommuneplanlegging og byggesak få stå på sjette plass på sine respektive partiers liste ved valget. Det er dermed realistisk å tro at de vil bli valgt inn.

Kommunelovens § 40 nr. 3, bokstav b omhandler inhabilitet for folkevalgt som også er ansatt i kommunen. «Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. Ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan gjelder ikke første punktum.»

Det er ikke vanskelig å se for seg hvor problematisk håndhevelsen av habilitet i saker som fremmes av kommuneadministrasjonen overfor de folkevalgte organer vil være, når ansatte i administrasjonen sitter i de samme organene. Selv om en sak legges fram som saksframlegg fra rådmannen og er utarbeidet av kommuneansatte som ikke er folkevalgt, er det ingenting som i praksis forhindrer at den kommuneansatte som er folkevalgt påvirkes av kolleger gjennom samtaler og annet i arbeidssammenheng.

Den kommuneansatte og samtidig folkevalgte havner i så fall likevel i en situasjon der vedkommende er inhabil. Det har dessuten vist seg i sak etter sak at kommuneadministrasjonen har et temmelig uforpliktende forhold til norsk lov og tidligere fattete vedtak. Noen ganger synes det å være slik at kommunens saksbehandlere og andre innen administrasjonen går sine egne veier. Desto større grunn er det til at de folkevalgte opptrer med integritet og holder sin sti ren.

Det bør bare velges inn som politikere personer som man antar vil komme til å leve opp til dette. Følgelig bør bare slike stille til valg.


Christer Hoel

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags