Urettferdig kritikk av ny politiker

Av
DEL

LeserbrevEtter at Kine Fusche Jenssen skrev et innlegg hvor hun argumenterte mot å bevilge ca 20 mill til boligfelt i Jondalen samtidig som hun talte varmt for satsing på idrett, har hun fått kraftig kritikk i både leserbrev og kommentarfelt. Hovedkritikken går på at hun som Høyrepolitiker ikke kan fronte motstand mot kommunestyrets vedtak om å bevilge det nevnte beløp, når hun er ansatt som saksbehandler innenfor fagområdet som har med utbyggingssaker å gjøre.

Men det som kritikerne synes å glemme, er at hun i sin jobb i kommunen ikke har med slike økonomiske prioriteringer å gjøre. Det er en ren politisk avgjørelse og prioritering som kommunestyret har tatt. At Fusche Jenssen som ny i kommunepolitikken tilkjennegir sin mening om denne prioriteringen, kommer ikke i konflikt med hennes jobb i kommunen som angår teknisk-/juridiske sider av slike saker. Hvorfor skal vi tro at hennes syn på kommunestyrets prioritering av nevnte midler vil ha innvirkning på hvordan hun håndterer lover, forskrifter og planer knyttet til utbyggingssaker? Det er ingen grunn til å tro at Fusche Jenssen ikke jobber lojalt for sin arbeidsgiver, selv om hun som politiker er uenig i denne arbeidsgiverens pengebruk. For meg synes angrepene på hennes innspill som både urettferdige og lite egnet til å ønske nye medlemmer i lokalpolitikken velkommen. Er det noe vi trenger, så er det at yngre krefter engasjerer seg for at lokaldemokratiet skal holdes vedlike.

Opp gjennom tidene har vi hatt mange eksempler på at kommuneansatte også har vært medlemmer av kommunestyret og utvalg. Uten å nevne navn, er det flere eksempler innenfor både teknisk, skole og kultur. Dette har sjelden skapt problemer, og det burde ikke skapt problemer i denne saken heller.

For øvrig er det greie regler i kommuneloven som avgjør når en kommuneansatt vil være inhabil som kommunestyremedlem, og hvilke kommunale stillinger som ikke er forenlige med valg til kommunestyret.

Øystein Senum

Kommunestyremedlem

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags