Kommunalt ansattes ytringsfrihet

Ytringsfrihet: Rådmann i Kongsberg, Wenche Grinderud svarer på Gunnar Sembsmoens leserbrev som handler om kommunale saksbehandlere, politisk virksomhet og ytringsfrihet.

Ytringsfrihet: Rådmann i Kongsberg, Wenche Grinderud svarer på Gunnar Sembsmoens leserbrev som handler om kommunale saksbehandlere, politisk virksomhet og ytringsfrihet.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Dilemmaene mellom det å være kommunalt ansatt og kunne ytre seg i det offentlige rom, drøftes med jevne mellomrom på mellomledersamlinger og personalmøter. Det er min oppfatning at mine medarbeidere generelt sett har et bevist forhold til dette dilemmaet, skriver Wenche Grinderud, i dette leserbrevet.

DEL

LeserbrevJeg viser til reperesentantant Gunnar Sembsmoens leserbrev i LP 25. april 2019 med tittel «Kommunale saksbehandlere og politisk virksomhet», som er svar til innlegg fra Høyres listekandidat Kine Fusche Jenssen om utbyggingen av boligfelt i Jondalen.

Sembsmoen uttrykker at innlegget fra Høyres listekandidat, som er ansatt som saksbehandler for byggesaker i Kongsberg, bidrar til at innbyggernes tro på upartiskhet i saksbehandlingen trekkes i tvil.

I slutten av sitt leserbrev skriver Sembsmoen at rådmannen har uttalt at kritikk mot de ansatte skal rettes til henne, og han mener velgerne bør få vite hvordan rådmannen vil sørge for at slike problemstillinger unngås i fremtiden.

Jeg vil innledningsvis bemerke at representanten Sembsmoen i sitt innlegg reiser noen viktige prinsipielle spørsmål rundt temaet ytringsfrihet. Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi i vårt demokratiske samfunn.

I Kongsberg kommune skal vi alle legge til rette for et samfunn som fremmer og stimulerer ytringsfrihet og meningsutvekslinger. Debatten om ytringsfrihet er en svært viktig prinsipiell debatt, og jeg vil derfor besvare innlegget på et prinsipielt nivå.

Alle norske statsborgere som er over 18 år er valgbare i kommunen. Ut over dette, er det ikke andre krav. En folkevalgt kan være ansatt i kommunen og samtidig sitte i kommunestyret eller andre politiske utvalg.

Det er ikke slik at uttalerett i saker en er opptatt av er en rett forbeholdt de folkevalgte.

Kommunens ansatte er i like stor grad omfattet av retten til å ytre sin mening, og en kommunalt ansatt er ikke automatisk inhabil selv om ytringsfriheten er benyttet. En habilitetsvurdering fordrer en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Dilemmaene mellom det å være kommunalt ansatt og kunne ytre seg i det offentlige rom, drøftes med jevne mellomrom på mellomledersamlinger og personalmøter. Det er min oppfatning at mine medarbeidere generelt sett har et bevist forhold til dette dilemmaet.

Når det er sagt, så er det en forventning fra meg at ansatte bruker sin sunne fornuft og klokskap når de ytrer seg. Dette gjelder både i forhold til hvilke saker man uttaler seg om, på hvilken måte man gjør det og i hvilke fora ytringen fremkommer.

I de tilfeller jeg har opplevd ytringer i strid med dette og opplever at det kan gi uheldige konsekvenser, følges det selvfølgelig opp på relevant vis. Det er innenfor rådmannens fullmakter, og håndteres ikke i politiske organer eller i avisenes spalter.

Min erfaring som toppleder i mange kommuner tilsier at dette i all hovedsak utøves med kløkt og forstand av kommunalt ansatte. 

Ønsker du å delta i debatten? Her kan du sende inn ditt leserinnlegg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags