Den store Kongsberg-fornærmelsen, eller den store legg deg flat-oppfordringen

Av
DEL

LeserbrevHar man lov å rødme over Kongsbergskryt?

Har man lov å si at man rødmer når man er varaordfører?

Har man lov å legge en varaordfører flat?

Har man lov å være politisk når man er redaktør i en lokalavis?


I mars og april har Laagendalsposten (og Facebook) kokt over av innlegg som tar for seg ovenstående problemstillinger. Det har tidvis vært underholdende, tidvis utmattende. Mange har blåst støvet av pennesplitten, for å snakke metaforisk, og kastet seg inn i både nye og gamle og utdebatterte hanekamper. Andre har prøvd å dempe gemyttene, men det tikker fremdeles inn leserinnlegg. Dette er ett av dem.

Et par prinsipielt viktige spørsmål har utkrystallisert seg. Det ene er spørsmålet om branding. Hele samfunnet vårt er nå så innforstått med en markedstenkning, at det er en selvfølge å brande alt fra katta di til nasjonen. Alt skal «selges», da må det brandes. Altså, drives reklame for. Altså skrytes opp. Det er blitt en del av lufta vi puster inn, at alle fra tenårings-influensere til skoler og barnehager til byer og kommuner må lage seg et image for å være attraktive i konkurransen med alle de andre influenserne og barnehagene og skolene og kommunene. Hvis en person da, for eksempel i et formannskapsmøte, kommer til å slippe et hjertesukk om at det smøres for tjukt på, og dette sukket kommer fra en varaordfører for eksempel, da skal de fattige ha takk. Da blir det storm.

Det andre viktige spørsmålet som har vært oppe er kanskje enklere å forholde seg til. «Er det slik at det er prinsipielt galt av en redaktør å kommentere en politikers uttalelser i et politisk møte?» Det er LPs redaktør som selv stiller dette spørsmålet. Mange har latt seg hisse opp, og krever  politisk nøytralitet av en avis som har en monopol-stilling, slik LP har i Kongsberg.

Jeg tror ikke noe på politisk nøytralitet. Det ville bli uutsigelig kjedelig med en avis uten meninger. Det er mye bedre at avisen flagger hvor den hører til i det politiske landskapet, så vet leserne hva avisen står for. Og da mener jeg på lederplass, eventuelt i kronikker, det skal ikke være nødvendig for redaktøren å gå inn på «lesernes meninger»-sidene for å debattere politikk. Politikk er demokrati, og pressen er bånnplanken i demokratiet.

LP er en Høyre-avis, og har alltid vært det. (Selv om den var Venstre-avis akkurat i tilblivelsen.) Det synes jeg er helt streit, selv om jeg tilhører den motsatte siden i det politiske spekteret. Og selv om det ikke betyr at de er helt enige med partiet Høyre i ett og alt. Det som er viktig for en monopolavis, er å slippe til alle stemmer i spaltene og dekke alle politiske og ikke-politiske nyheter så likt og rettferdig som det går an. Det blir ikke noe vanskeligere for leserne å passe på dette, om avisen har politiske meninger som hører hjemme på høyresiden. Tvert imot, det blir redeligere enn om de påberoper seg en liksom-nøytralitet. 

Jeg synes altså at det er prinsipielt rett av en redaktør å kommentere en politikers uttalelser i et politisk møte. Jeg vil svare ja på alle de andre spørsmålene i innledningen også.  Det er lov å mene mye om mye. Man trenger ikke bli sinna på folk som mener noe annet.

Toril Mesna

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags