Takk for at du lar deg engasjere, Kongsberg! Dét gjør meg stolt!

Problemene knyttet til norsk våpeneksport er ikke lovbrudd, men kreative tolkninger av dagens «Retningslinjer om eksport av forsvarsmateriell» fra UDs side: Det hjelper ikke at det på papiret heter at vi ikke skal selge til partene i en borgerkrig, når dette i Jemens tilfelle innebærer at norske bedrifter ikke kan selge til regimet eller opprørerne – mens salg til andre land som deltar i krigen blir tillatt. KOG er blant dem som har solgt krigsmateriell til den Saudi-ledede koalisjonen.

At et forbud ikke eksisterer, betyr heller ikke at noe er etisk forsvarlig. Langvarig enighet på Stortinget er ikke et argument for fortsatt eksport til krigsforbrytere. Og det er ingen som tvinger KOG til å selge våpen til autoritære regimer, de har faktisk et valg.

Ingen hindrer Kongsberg-bedriften fra å sette seg høyere etiske standarder. Tenk så fantastisk om vi kunne si at Kongsbergs våpenindustri avstår fra å selge til de som bryter folkerett og menneskerettigheter!

Men det krever bein i nesa hos byens hjørnesteinsbedrift.

Å trekke frem skiskyttergevær og "defensivt" materiell er irrelevant, og unnskylder ikke den eksporten av offensivt krigsmateriell som samtidig finner sted. Det er også fint mulig å produsere det det norske forsvaret etterspør, uten å selge rakettsystem til autoritære regimer. Den kompetansen og teknologien Laila Gustavsen peker på, er ikke avhengig av eksport til aggressive regimer.

Og lokalsamfunnet på Kongsberg, som har våpenindustrien i bakhagen og økonomiske interesser i saken, har faktisk langt større tyngde og gjennomslagskraft i spørsmålet enn de fleste andre!

 

Vi vet ikke om norske våpen ble brukt da minst 140 personer i et begravelsesfølge ble drept i Sanaa sist uke. Men siden vi selger til landene som deltar er det mulig at norsk krigsmateriell har blitt benyttet til krigsforbrytelser i Jemen.

I fravær av de rette kontrollmekanismene er det umulig å vite sikkert. Dette gjelder også når vi selger til våre allierte: Vi har ikke kontroll på hvor våpnene ender opp til slutt.

Ser ikke KOG også behovet for å sikre kontrollmekanismer som f.eks. sluttbrukererklæringer?

Det er ikke umulig å endre de gjeldende reglene: Tidligere i år beslutta Stortinget midlertidig å stoppe eksport av ammunisjon til Emiratene, takket være press fra media og ideelle organisasjoner som Changemaker, Norges Fredslag og Fredsrådet. Og lokalsamfunnet på Kongsberg, som har våpenindustrien i bakhagen og økonomiske interesser i saken, har faktisk langt større tyngde og gjennomslagskraft i spørsmålet enn de fleste andre!

LES OGSÅ: