Miljølandsby ved Labro?

Av
DEL

LeserbrevDen 26. juni foretok UMU en grovsiling av innkomne forslag til kommuneplanens arealdel. Et av de mer nyskapende og spennende prosjektene er å etablere en miljølandsby i området som ligger mellom Labro-museene og Kongsberg Golfbane. Et flertall bestående av Kongsberglista, Frp, Ap, og Sp vedtok at prosjektet innstilles på å være med i det videre planarbeidet.

Utbygger hadde opprinnelig tanker om å etablere en næringspark i området. Grunnet de utfordringene som næringslivet fikk etter 2008, foreslo MDG og Kongsberglista at en bedre idé ville være å se om området kunne utvikles med boliger med en miljøprofil som i tillegg kunne forsterke Kongsberg som miljøkommune. MDG har senere gått i en annen retning, men nevnte partier synes forslaget var så nytenkende at de ønsket å ha prosjektet med videre i kommunens planer.

Prosjektet er tenkt planlagt med 2 – 300 boliger, og skisserer fleksible boløsninger, både frittliggende eneboliger, kjedede eneboliger, og utleieboliger/hybler. Det betyr boløsninger i forskjellige bolighetsstørrelser og priser. Det ligger m.a.o. til rette for et boligtilbud som også passer unge som ønsker seg inn på boligmarkedet til en overkommelig kostnad.

Det er foreslått at mye av dagens vegetasjon og skog vil bli beholdt og parsellhager i området skal dyrkes opp med drivhus. Bikuber vil bli anlagt sammen med blomsterenger. Eksisterende stier søkes beholdt, i tillegg vil det bli anlagt nye. Disse vil fungere som smetter for intern kommunikasjon i feltet og turstier og smetter til grøntområdene og elvepromenaden langs Lågen. Her skisseres starten på en helårlig elvepromenade, ski-, gange- og sykkeltrasé som fortsetter på eksisterende elvepromenader helt opp til Bevergrenda/Skavanger. Utbyggerne har kalt denne for Kongsbergs «Gullåre». Og like ved området ligger en vel bevart hemmelighet for svært mange i Kongsberg, den store tømmerenna over Lågen.

Noe av det mest spennende er de byggematerialer som skisseres brukt og som skal gi såkalte «plusshus», m.a.o. boliger som er konstruert, designet og innrettet for å få det totale energiregnskapet til å gå i pluss.

Prosjektet presenterer dessuten et nytt system for behandling av avfall og avløp, som skal kunne behandles uavhengig av det kommunale renseanlegg, og følgelig ingen nyutbygging av avløpsnett. Gjennom kjemiske prosesser hevdes det at alt usortert organisk avfall fra (matavfall, plast, papp & papir) sammen med kloakk omdannes til varme og strøm lokalt og jordforbedring/gjødsel til landbruket. Teknologien er patentert og har blitt sertifisert til å motta støtte og oppnådd «Seal of Excellence» fra EU-kommisjonens Horisont 2020. Lykkes utbyggerne med et slikt system, vil det forsterke Kongsberg som landets teknologiby nr. 1 også på miljøfronten.

Vi tror prosjektet vil være positivt for museumsområdet på Labro, men en problemstilling rundt veiadkomst må løses. Vi gleder oss til å følge prosessen videre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags