Rettelser i sykehussaken

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg vil først av alt få takke Kristin Ø. Johnsen (H) for at hun har retta opp den feilinformasjonen hun ga til Stortinget 17/3 d.å. (Lp, 7/7-16). Det var under debatten rundt den nye helse- og sykehusplanen at Ø. Johnsen skrøt av alt som ble gjort ved Kongsberg sykehus (KS), men bommet med ca. 20 000 polikliniske pasienter! Hun skrev videre at feilen nå er retta opp i referatet i Stortinget, men da jeg sjekket det nå i sommer, så var bare deler av avsnittet retta opp. Rettelsen fra Stortinget er per i dag som følger:» Jeg har lyst til å henlede oppmerksomheten på Kongsberg sykehus, i mitt hjemfylke, som behandler ca. 12 000 pasienter i året. Det inkluderer dagkirurgi, inneliggende pasienter og i tillegg poliklinikk til om lag 23 000 pasienter.» Etter min mening bør hele avsnittet rettes opp på følgende måte: "Jeg har lyst til å henlede oppmerksomheten på Kongsberg sykehus, i mitt hjemfylke, som behandler ca. 32 000 pasienter i året. Det inkluderer dagkirurgi med ca. 2000 pasienter, inneliggende pasienter med ca. 7000 pasienter og i tillegg poliklinikk til om lag 23 000 pasienter."

At denne feilinformasjonen ble gitt i Stortinget, medførte at de andre partiene stemte på et feil grunnlag da Sp i sitt forslag nr. 31 ba om at KS skulle få gjeninnført akuttberedskap i kirurgi og radiologi ved KS. Forslaget falt mot 93 stemmer. Kun 9 stemte for at KS skulle bli et fullverdig sykehus igjen. Er det greit at så viktige avgjørelser tas på et feil grunnlag? Bør ikke vedtakene på Stortinget ha et riktig og troverdig faktagrunnlag før vedtak fattes?

På toppen av det hele trodde jeg i min naivitet at rettelser i ettertid blir sendt til alle stortingspolitikerne, men det blir de ikke ifølge informasjonsavdelingen på Stortinget. De som er interessert, må selv gå tilbake til det lange referatet fra 17/3 for å finne rettelsen! Er ikke dette en for dårlig prosedyre? Jeg fikk skriftlig advarsel fra Vestre Viken for å ha tipset Lp om altfor mange korridorpasienter ved KS i 2012. Får jeg to skriftlige advarsler til, mister jeg jobben min som sykepleier. Hva skjer med Ø. Johnsen som feilinformerer Stortinget slik at viktige avgjørelser tas på et sviktende grunnlag? Antakeligvis ingenting!

Hovedargumentet for å frata KS akuttberedskap i kirurgi, var at kirurgene ikke fikk «øvd seg nok». På NRK, ytring, 23/5-15, skriver imidlertid lederen for Helsetjenesteaksjonen (HTA), Torgeir. B. Wuller at nyere forskning viser:

"Mange små sykehus har mye planlagt kirurgi. Kirurgene får derfor mye praksis som også kommer til nytte i akutte situasjoner."

" ... fordi hver kirurg på disse sykehusene (småsykehusene, min merknad) opererer mer enn kirurgene på større sykehus".

Kristin Ø. Johnsen framsnakker KS mens hun i praksis har vært med på å nedskalere lokalsykehuset på Kongsberg da hun 21/12-11 var med på å stemme for å fjerne akuttberedskap i kirurgi ved KS. Folkelig sagt fører hun folk bak lyset, og jeg må innrømme at hun dessverre er utrolig dyktig til akkurat det! Pasientenes liv settes i fare, og Torgeir B. Wuller skriver følgende i sin NRK, ytring:» Tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon taler i retning av at en sentralisering av akuttkirurgien i Norge kan føre til redusert kvalitet, økt dødelighet og økte kostnader».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken