Saksutredningen for studenthybler

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

KronikkI kommunestyremøtet den 7. september ble det med én stemmes overvekt sagt nei til det fremlagte prosjektet om studenthybler på parkeringstaket i Skauløkka, 18 nei (9 Kongsberglista, 1 Sp, 3 V, 1 Rødt, 1 KrF, 1 Frp og 2 MDG) og 17 ja (8 A, 5 H, 1 SV, 2 Sp og 1 Frp).

Vi har følgende å bemerke til saksutredningen:

Rådmannen (ved byggesaksavdelingen) foreslo å gi KKP Eiendom AS, hvor kommunen selv eier 40 %, 6 dispensasjoner fra en 2 år gammel reguleringsplan. Dispensasjonen fra høydebegrensingen i en reguleringsplan som nettopp ble vedtatt for å begrense høydene, var oppsiktsvekkende. Også av hensyn til likebehandlingsprinsippet burde forslaget aldri ha vært fremmet.

Lokalpolitikerne ble igjen presentert en hastesak med langsiktige konsekvenser. Det var ikke tid til at nabomerknadene kunne behandles eller følge saksutredningen. De ble fremlagt samme dag som saken skulle behandles i Utvalg for miljø og utvikling. Nabomerknadene og andre brev ble heller ikke sendt ut til kommunestyret sammen med saksdokumentene, men måtte etterlyses av både naboer og enkelte lokalpolitikere. Vi kan simpelthen ikke utvikle Kongsberg basert på hastevedtak. Denne mangelen på respekt for dem som direkte berøres av et prosjekt bidrar dessuten kun til politikerforakt.

Vår nyansatte byantikvar vendte tommelen ned for prosjektet og påpekte ytterligere brudd på reguleringsbestemmelsen. Dette var blitt oversatt til «skeptisk til prosjektet» i saksutredningen. Riksantikvarens forlengede arm i Buskerud fylke ba byggesaksavdelingen vurdere høyden. Det var ikke gjort.

For at dispensasjoner skal kunne gis fra en reguleringsplan krever Plan – og bygningslovens § 19.2 at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene. Som fordeler ble nevnt at «det er et stort behov for studenthybler» og at «Det har stor betydning for studentene i Kongsberg og samfunnet for øvrig at det etableres gode og rimelige boliger for studentene».

Angående behovet er det vanskelig å forstå at det er så stort og akutt at det skulle gi grunnlag for dispensasjoner. Studentsamskipnaden har i år solgt sine 50 hybler på Raumyr og har heller ikke ønsket å benytte seg av en opsjon om å leie halvparten av dem tilbake. En rask titt på oppslagstavlen i Krona (og Finn.no) viser et betydelig privat boligtilbud.

Utsagnet om «billige» studenthybler er neppe korrekt. Studentsamskipnaden er blant de dyrere. Parkeringsutgifter ville i tillegg komme for dem som måtte ha bil. Det var også flere fordelsutsagn som var å betrakte som ren «synsing».

Grunnet de mange udokumenterte påstandene, ville en klage på et eventuelt vedtak sannsynligvis ha medført krav om en ny reguleringsplan for området.

Vi ønsker studentboliger på Vestsiden, men vi ønsker at de skal bidra til et attraktiv bomiljø i pakt med omgivelsene, ikke det motsatte. Samtidig ber vi om at lignede hastesaker unngås i fremtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags