Tilsvar til Hoff og Sembsmoen - om sannhetsgehalten

Av
DEL

LeserbrevHoff sier i sitt leserbrev «Per Gustavsen og sannhetsgehalten» 9. juni- sitat: «Dette er tydeligvis personlig»

Sembsmoen sier i sitt innlegg «Per Gustavsen innlegg. En studie i trakassering» 10. juni – sitat: 
«Men dette liker ikke du, av personlige grunner, og bruker Lp for å sverte noen du ikke liker. At du ikke skjønner hvor ille det er å smøre skitt ut i spaltene, kan jeg forstå.» ... interessant å lese at Sembsmoen i samme innlegg skriver «Vi i Kongsberglista har bestemt oss for å drøfte sak», men den lar jeg ligge nå for ikke å avspore saken ytterligere ...


Både Hoff og Sembsmoen uttaler at dette er personlig motivert og ifølge Sembsmoen at jeg ikke liker Hoff. Jeg vil for ordens skyld nevne at hverken Hoff eller Sembsmoen har kontaktet undertegnede for å høre hvilket motiv jeg hadde for mitt leserinnlegg. Jeg kan heller ikke erindre at jeg noen gang har snakket med Sembsmoen om jeg skulle like Hoff eller ikke. Det er uansett irrelevant. 

Jeg kan også videre opplyse at jeg som privatperson hverken tidligere eller nå har hatt problemer med å omgås Hoff privat. Jeg vil heller ikke ha noen problemer med å møte Hoff igjen.


Siden både Hoff og Sembsmoen uttaler at dette er personlig, skal jeg prøve å være enda tydeligere:

Dette handler verken om undertegnede eller Hoff som privatpersoner, men om mitt syn på hva jeg mener er akseptabelt av en varaordfører og topp-politiker når det gjelder det jeg kaller politisk atferd. Mao hvordan man opptrer i det politiske landskapet og hvordan man fremstår i mediene. 

Mitt innlegg var tidsmessig knyttet til TUs oppslag hvor Hoff på LPs forside uttaler «Dette går inn på meg. Jeg har nesten ikke sovet».

Det er ikke TU-sakens innhold jeg har ment noe om – det er varaordførerens håndtering i mediene. Det mange med meg vil beskrive som å «innta offerrollen». Dette sett i sammenheng med de andre saker.
 Tidsmessig er dette tilfeldig  – innlegget kunne like gjerne vært skrevet før artikkelen kom på trykk i TU. Hoff skriver: «Bare så synd for Gustavsen at Teknisk Ukeblad på lederplass samme dag har beklaget at lederen ikke var basert på riktige opplysninger!».
Jeg skal her ikke gå inn i en diskusjon om hva TU har beklaget eller ikke – det er en annen diskusjon. Men i fare for å gjenta meg selv: Det er ikke INNHOLDET i TU-saken jeg har uttalt meg om – det er et av flere eksempler på opplevd handlingsmønster over tid. 


Jeg bestrider ikke at  Hoff har gjort mye i forhold til «saken om Gruveåsen» som flere setter pris på. Undertegnede vet godt at Hoff er opptatt av byens historie og har et sterkt engasjement for å ivareta denne. Det er naturligvis positivt.

MEN:
Når det gjelder «Gruveås-saken» som jeg nevnte som eksempel, så kunne jeg naturligvis i mitt opprinnelige innlegg henvist til artikkel av Lars Bryne i Lp 24. april hvor det omtales behandlingen av nettopp denne saken. Der står det blant annet at Hoff i formannskapet fikk kjeft for sin rolle i saken.
Bakgrunnen for den harde kritikken Hoff fikk i formannskapet var artikkel i Lp 18. april hvor Hoff og Kongsberglista står fram som om de samarbeider med Asvo og Statskog om å stoppe forfallet i gruveåsen. 

Mao: Jeg mener det er dokumentert at også dette er et eksempel på at Hoffs politiske atferd provoserer flere.

Sembsmoen oppfordrer meg til å ta et – sitat: « lynkurs i statsvitenskap, nærmere bestemt den delen som behandler lokalpolitikk». Den invitasjonen takker jeg gjerne ja til. Men, jeg tror jeg har forstått såpass at hvis du i formannskapet får kjeft for hvordan du fremstiller en viktig sak for byen, ja da har du kanskje handlet i strid med statsvitenskapens grunnleggende lære om lokalpolitikk?

Når det gjelder «Universitets-saken», hvor jeg noe upresist uttalte at «Hoff slang med leppa», burde jeg henvist til artiklene i Lp 27. mars hvor Hoff ble referert fra sin uttalelse angående kommunens næringsplan som ble vedtatt. Sitat: «Slutt å kalle det universitetsby». Oss som har vært i bransjen (Hoff er høyskolemann) – vi rødmer av det», sa han. 
Jeg oppfordrer Hoff, Sembsmoen og Lps lesere til å gå gjennom hva som ble sagt og skrevet i Lp og Lp Debatt i forbindelse med denne saken. 

Også her mener jeg å kunne dokumentere en politisk atferd som provoserer. Ikke bare politikere, men også Hoffs egne/tidligere kolleger og øvrige lesere/debattanter. 


Jeg ser at flere i egne leserinnlegg har trukket ut enkeltsaker i mitt innlegg og påstått at jeg tar feil i disse. 
Poenget mitt var som nevnt ovenfor ikke innholdet i enkeltsakene i seg selv – men hvordan de ble håndtert. 
Hensikten med mitt leserinnlegg var å se flere saker i sammenheng, og å dokumentere et handlingsmønster som jeg ikke synes kler en varaordfører og topp-politiker. Det er et stort ansvar å bli vist tilliten som varaordfører, og jeg mener at personer som innehar dette vervet må vise spesiell omtanke til hvordan man opptrer. For meg er en varaordfører en viktig rollemodell – en person som skal gå foran med et godt eksempel for sin medpolitikere og byen for øvrig.


Jeg mener dokumentasjonen jeg henviser til taler for seg. 


Det er naturligvis alle sin rett å være uenig – og mene at eksemplene jeg har referert til er helt akseptable i forhold til utøvelse av lokalpolitikk. 

Kongsberglistas listekandidat Sigbjørn Løchen henviste til Valgløftet 2019 som kommunestyret sluttet seg til 15. mai i sin kommentar på mitt innlegg. Der står det også å lese – sitat: «Vi forventer: At sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter».

Tiden fram mot valget vil vise om også denne forventningen blir innfridd – det er lov å håpe. 
I så fall har vi kanskje oppnådd noe?

Per Gustavsen

nyinnflyttet til Kongsberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags