Gå til sidens hovedinnhold

Stopp utsendelsen av unge afghanske flyktninger nå!

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Buskerud KrF følger utviklingen i norsk asylpolitikk nøye. Vi har lenge vært spesielt opptatt av håndteringen av enslige mindreårige asylsøkere. Disse er i hovedsak fra Afghanistan. Norges håndtering av disse har vi lenge funnet kritikkverdig. Buskerud KrF ber om at disse uverdige utsendelsene stoppes.

I 2015 flyktet 3537 ungdommer alene fra Afghanistan til Norge, med et håp om en trygg framtid. Tilfeldighetene ville at de kom til oss – og ikke et annet europeisk land. Tilfeldighetene gjorde videre at denne gruppen er blitt offer for en umenneskelig behandling. En behandling som setter Norge på kartet internasjonalt for sin strenge asylpolitikk og brudd på menneskerettighetene.

Reportasjer i mediene setter i disse dager et sterkt fokus på Oktoberbarna, eller ventebarna, som de også kalles. Samtidig er det nesten daglig rapporter om nye drap i Afghanistan på sivile, og et stadig mer voldelig Taliban. Uroen stiger. Samtidig som Norge stenger grensene og sender flere hjem enn noen gang, er situasjonen betraktelig forverret i Afghanistan. Bare forrige uke ble minst 200 mennesker drept i ulike angrep, i hovedsak selvmordsangrep. 72 av disse ble drept mens de var i moskeen, et sted hvor sivile rammes.

Rimelighetsvilkåret er fjernet. Buskerud KrF krever dette gjeninnført.

Fram til juni 2016 var det et lovkrav om at det må være ”rimelig” å henvise en asylsøker til intern flukt i trygge deler av hjemlandet. Høyre og FrP sammen med AP og SP sikret da flertall for å fjerne rimelighetsvilkåret. Problemet ble da: Siden de fleste vurderes til å ikke ha forsvarlig omsorg ved retur, og norske myndigheter ikke kan tilrettelegge for en gjenforening med familie, får de som er mellom 16-18 år kun begrenset opphold her i landet. De må vente i Norge på å bli myndige, for at Norge så kan forsvare å sende dem ut av landet, alene til Kabul, uten omsorgsnettverk, uten familie – og til intern flukt.

I følge NOAS er dette det mest alvorlige bruddet på folkeretten. Amnesty Internationals rapport «Forced back to danger» omhandler retur av afghanske flyktninger. Rapporten trekker frem flere eksempler på alvorlige hendelser, herunder drap, av returnerte asylsøkere fra Norge og andre europeiske land som Nederland, Sverige og Tyskland. Norge har med denne praksisen satt seg selv på kartet – som et land som ikke lenger forsvarer menneskerettighetene. Dette mener Buskerud KrF er uverdig i et demokratisk land som Norge med lange, gode tradisjoner for å forsvare menneskerettighetene. Praksisen må derfor opphøre umiddelbart!

UDI erkjenner i mange tilfeller at søker har en reell fare for å bli drept om søker returnerer til sin familie eller hjemprovins. Det er konkrete saker hvor UDI bekrefter at det foreligger en reell drapstrussel fra Taliban, eller at det er funnet bevist at foreldre vil verve sønnen til Taliban, ev. rekruttere han til selvmordsbomber. Dette er årsaken til at mange nå er på flukt. Imidlertid vurderer UDI det ikke som farlig dersom søkeren returneres til andre – såkalte trygge steder i Afghanistan, som Kabul. De fleste blir derfor henvist til å bosette seg i Kabul, dvs. å bli flyktning i eget land. Men heller ikke Kabul kan lenger anses som et trygt sted å returnere unge mennesker til. Det finnes ikke lenger reelle trygge steder å sende disse til i Afghanistan.

Regjeringens mantra for permanent oppholdstillatelse er: ”Alle som har behov for beskyttelse skal få det. De som returneres, er de vi har vurdert ikke har behov for beskyttelse.” Buskerud KrF er svært uenige i vurderingene som gjøres. De unge afghanerne som returneres har åpenbare behov for beskyttelse. Hvorfor velger regjeringen å lukke øynene for virkeligheten de sender dem til?  Det handler om menneskeverdet!

Buskerud KrF krever stans av retur av unge afghanere. Vi krever gjeninnført rimelighetsvilkåret. Dette må skje umiddelbart! Om en måned eller to er guttene enten hentet sovende i sin seng og satt på et fly tilbake, eller de har i fortvilelse valgt å rømme for heller å være flyktning og gategutt i et tryggere annet europeisk land i stedet for å være flyktning og gategutt i Kabul med stor i risiko for å bli drept. Dette er virkeligheten. Vi ber regjerningen handle i samsvar med menneskerettighetene.

KrFs nye stortingsrepresentant, Magny Torhild Roland Bransdal, debuterte i riksmedia 26. oktober, med å si at KrF gir full støtte til forslaget om stans i returene til Afghanistan. Hun vil redde disse Oktoberbarna nå, og håper alle de andre politiske partiene blir med. Buskerud KrF håper hun lykkes. Det vil være årets riktigste og viktigste stortingsvedtak!

Kommentarer til denne saken