La barnas framtid avgjøre valget!

Arne Johan Isaksen

Arne Johan Isaksen Foto:

Av
DEL

LeserbrevÅrets kommune- og fylkestingsvalg er viktigere enn vanlig for den framtida vi skal skape for våre barn og barnebarn. Om vi ikke velger å lukke øynene for realitetene rundt oss, bør det være klart at utfordringene som står foran oss er av eksistensiell karakter. De siste åra har vi fått den ene rapporten etter den andre som forteller om svært skremmende konsekvenser av den måten vi utnytter jordas ressurser på. Dersom vi ikke klarer å snu denne utviklingen, er de mest dystre scenarioene at vi kan bli den generasjonen som fører oss til vår egen utslettelse. Det må alle ansvarlige partier ta innover seg og handle for å unngå.

Miljøpartiet De Grønne har som ledetråd at vi ikke kan forbruke mer ressurser enn det planeten vår tåler, altså en såkalt bærekraftig utvikling. I år var denne grensa overskredet allerede i begynnelsen av august. Det vil altså si at årets fem siste måneder drives på et overforbruk som truer hele vår framtid. Dette må vi ta på alvor. Det betyr at vi sammen må arbeide for å senke det totale forbruket og dreie det i en retning som er mer forenlig med jordas tåleevne. Vi som bor i den rike del av verden, har et ekstra stort ansvar for å gjøre dette, fordi vi bruker så mye større andel av jordas ressurser enn vår andel av folketallet skulle tilsi. Dette er en oppgave som vi må møte både som enkeltindivider og samfunn. Om vi unnlater å ta utfordringen, kan vi få vansker med å se våre framtidige generasjoner i øynene når de må håndtere konsekvensene av vår velstand. Den franske Ludvig den 15. sin elskerinne madame de Pompadour er berømt for sitt utsagn «Etter oss kommer syndfloden», et uttrykk for datidas adelige holdning til konsekvensene av eneveldets politikk. Som kjent førte dette til en revolusjon og et fryktelig blodbad. La oss ikke stille oss likedan og risikere at vi setter hele vår tilværelse på spill.

Kongsberg har de siste fire åra gjort en rekke grep for å redusere kommunens bidrag til global oppvarming og satse på en bærekraftig framtid. Miljøpartiet De Grønne har vært en pådriver for denne utviklingen, men vi er langt fra i mål. Derfor trengs det en fortsatt sterk grønn fraksjon i det lokale styret for å garantere for at utviklingen går videre i en retning som trygger framtida vår. MDG vil alltid stille seg på naturens side, enten det gjelder bevaring av artsmangfold, vern mot inngrep som svekker opptaket av klimagasser, jordvern eller trygging av reint vann og rein luft. Noen ganger vil dette forutsette at det settes grenser for hva som kan utbygges og hvor det kan bygges. I hovedsak framgår dette av kommunens arealplan og temaplaner som miljøplan og landbruksplan. Alle disse har vi vært med på å endre i en mer miljøvennlig retning, og vi ønsker fortsatt å slåss for at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for kommunens planlegging. Om du vil være med å sikre dette, bør du støtte MDG ved valget den 9. september. Godt valg!!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags