Før var det vanlig å takke for maten før man spiste. Det er det ikke så mange som gjør lenger. I Norge bør vi takke for oljen. Ja tror det eller ei. Vi i De Grønne mener vi skal sette pris på det oljen har skapt for Norge.

Når oljealderen startet så visste vi ikke at brenning av olje førte til at vi kokte kloden. Vi kan derfor ikke bære nag til de som var før oss, tvert imot, vi kan være stolte av hvordan verdiene er blitt forvaltet. Norsk vårgytende sild, ble nesten utryddet. På 70-tallet var praktisk talt hele gytebestanden borte før vi gjennom streng regulering sikret artens overlevelse. Når hvalfangstskutene i sørishavet dro hjem til Norge for siste sesong så meldte de om tomt hav. Hvalfangstæraen var over.

Ut fra ren flaks unngikk vi nordmenn å utrydde verdens største pattedyr og den enormt viktige silda. Vi stanset akkurat i tide.

Når det gjelder klimaendringene kan vi ikke basere oss på flaks. Vi må basere oss på å snu i tide. Vi kan heller ikke basere oss på tomt hav. Forskerne mener vi har funnet fem ganger mer fossil energi enn det vi kan forbrenne uten å skape en klimakatastrofe. En fersk rapport går enda lengre og stiller spørsmål om det i det hele tatt er mulig å brenne opp oljen fra etablerte oljefelt uten fatale resultater for planeten. Dette må vi ta inn over oss. I motsetning til sildefisket og hvalfangsten har vi i dag kunnskap til å snu i tide. Vi vet hvor det bærer hen og vi har oppskriften på å snu skuta i tide.

Det eneste som mangler er vilje.

Selv om det er funnet fem ganger mer fossile brensler enn det vi kan brenne vil de andre partiene bruke ressurser på å lete etter mer. Og det er statens ressurser som brukes.

Leteboring fører til store skattefradrag og staten tar hoveddelen av risikoen.

I en tid hvor verden er i ferd med å gjøre seg uavhengig av olje så ønsker de fleste av partiene å bruke statlige ressurser for å finne mer olje som skal utvinnes om 10-20-30 år. De fleste oljeanalytikere er enige om at i et slikt tidsperspektiv så vil verdens behov for olje falle og dersom vi overholder Parisavtalen vil behovet for olje i verdensmarkedet falle dramatisk. Vi i De Grønne stiller spørsmålet: Hvorfor lete etter mer når vi har funnet for mye?

Det vil være behov for en viss mengde olje også om tredve år, men med tanke på at norsk olje er verdens dyreste å utvinne så vil det neppe være denne oljen som etterlyses.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt anbefaler derfor ikke unge å ta utdannelse innenfor olje grunnet denne usikkerheten. Allikevel insisterer den norske regjeringen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet med flere å fortsette den norske oljealderen som om ingenting er skjedd.

Det er visjonsløst. Det er pinlig.

Oljealderen vil straks ta slutt med eller uten MDG, Det som er forskjellen er at De Grønne ønsker en styrt politisk avvikling for å sikre innfasing av nye arbeidsplasser og sikre velferdssamfunnet. Vi ønsker ikke å vente til markedet møter veggen med massearbeidsledighet som resultat. Den gode nyheten er at arbeidsplassene kan reddes dersom vi omstiller oss raskt og målrettet. Vi har kunnskap og erfaring til å bli verdensledende innenfor områder som automasjon og roboter, offshore installasjoner, for eksempel havvindmøller. Romfart og teknologi i tilknytning til den nye elektriske bilindustrien. Eller hva med teknologi i forhold til havbruk og dyrking av alger til mat, for og energi? Eller det mest åpenbare; videreforedling av tre til nye produkter.

Det er altså et hav av muligheter og disse mulighetene må vi gripe. Det gjør vi best ved å ta de subsidiene som i dag går til oljeindustrien og vri de over til disse teknologiene. Vi må gå fra en svart økonomi til en grønn økonomi. Fra frykten for fremtiden til visjoner og fremtidstro. Fra politisk tåkeprat til skikkelige politiske visjoner og ambisjoner. Så la oss takke for oljen som var, se fremover og ikke bakover og ta vare på den fremtiden som ligger foran oss.