ARBEIDSLIV OG VELFERD

Av
DEL

Leserbrev
Et velorganisert arbeidsliv sikrer et trygt familieliv. Det å ha et arbeid er et viktig fundament for den enkelte og for familien. Arbeid gir trygghet for inntekt og muligheter for lån i bank. Arbeidsmiljølovens § 14-9.1 beskriver faste ansettelser og §14-9. beskriver hva som skal være midlertidige ansettelser. Midlertidige ansettelse skal være i forbindelse med vikariater, sykdom etc. og for å ta arbeidstopper. I en kommuneorganisasjon er faste ansettelser regelen, men det vil være behov for midlertidig ansatte. Kommunal sektor utgjør en stor arbeidsplass i kommunen. Kommunen har derved et stort ansvar som arbeidsgiver og Sp vil fortsette å utvikle kommunen til å bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver. Dette ansvaret har jeg tatt som ordfører i inneværende periode og det vil Sp fortsatt være en pådriver for å ta. Gjennom kommunevalgperioden har det politiske flertallet i nært samarbeid med Rådmannen, styrket kommuneøkonomien gjennom oppbygging av fond. Samtidig har er helse- og omsorgsbudsjettet styrket med nærmere 80 millioner, hvor 49 millioner er reell økning og 40 millioner er lønns- og prisvekst.
Kommunen har faset inn «Telemarksmodellen», et sett med retningslinjer som gjelder entreprenører som utfører bygge- og anleggsarbeid for kommunen. Dette innebærer at entreprenører som skal bygge formålsbygg for kommunen/kommunens selskaper må forplikte seg til å ha faste ansatte, tarifflønn og lærlinger for å nevne noe. Vi skal ikke ha useriøse entreprenører med ansatte på husmannskontrakter i oppdrag for kommunen.
Sp vil fortsette med å legge til rette for en heltidskultur for ansatte som ønsker det. Arbeid med turnusløsninger er en del av arbeidet,- selvfølgelig i et nært samarbeid med fagorganisasjonene.
Som ordfører er jeg ganske klar på at helse- og omsorgstjenester er et av de kommunale kjerneoppgavene. Sp mener at kommunen er den som kan yte den beste kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene. Sp har ingen tro på at private aktører, eid av internasjonale oppkjøpsfond med eiere på Wall Street, evner å yte våre innbyggere bedre tjenester enn det kommunen klarer. Det politiske flertallet vedtok i forbindelse med budsjett- og handlingsplan for 2019, å be Rådmannen iverksette en tillitsreform i kommunal sektor. Kommunen har en stor stab med fagfolk som ikke trenger kontroll og unødig byråkratisering. Gjennom et samarbeid mellom administrativ ledelse, politisk ledelse og fagorganisasjonen (trepartsamarbeid) vil Sp utvikle tillitsreformen videre i kommunen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags