Sp støtter arbeidet med barn og unge som gjøres av Sandsværspeiderne

Av
DEL

LeserbrevFor det første – tusen takk for engasjementet. Senterpartiet har virkelig forsøkt å kjempe speiderens sak her, og vi kjenner problemstillingen godt. De andre lag og foreninger som også har eller har hatt utstyrs- eller loppelager i hallene får også problemer med å fortsette som før når tilbudet om haller forsvinner, men Speideren merker det ekstra godt da dere også har brukt hallen som salgssted, og dermed klart å gjennomføre såpass store loppemarked med så få ressurser.

Når det gjelder friidrettsbane på Kongsgårdsmoen eller på idrettsparken er nok det toget gått allerede. Friidretten har jobbet for å få et nytt anlegg lenge, og det politiske planleggingsverktøyet vi har i kulturanleggsplanen er viktig for forutsigbarhet. Friidrettsanlegg på Kongsgårdsmoen er inne på prioritert liste (det vil si den listen over anlegg som allerede har finansiering og en tidsplan på plass), og der ligger det inne kommunale midler i perioden 2019–2021.

Det vi har forsøkt å få til er å for det første la leietakere få disponere hallene så lenge som mulig fram til de skal rives. Der ble det i alle fall en bedre løsning enn den første utkastelsesordren som kom. Sist saken var oppe i Utvalg for kultur og kppvekst fikk vi svar fra rådmannen i utvalget at det ikke var mulig å la én eller flere av lagerhallene få stå igjen når friidrettsanlegg bygges, og at det ikke er mulig å få satt opp flere haller på området som kan brukes på tilsvarende måte (både pga. reguleringsplan og pga. økonomi i prosjektet).

Rådmannen var også av den oppfatning at dersom det ble laget løsninger for å ivareta de som i dag bruker hallene til lager av utstyr og / eller lopper til en rimelig penge slik at de kan fortsette som i dag vil gi en urettferdig fordel, og at andre lag og foreninger også vil komme og kreve tilsvarende tilrettelegging fra kommunen. Dette er vi helt uenige i, da bortfall av lagerhaller vil svekke driftsgrunnlaget betraktelig.

Senterpartiet støtter arbeidet med barn og unge som gjøres av Sandsværspeiderne, og vil gjerne være med på å finne gode løsninger videre – også når hallene er borte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags