Sp svarer Anne-Rita Hammersborg

Synnøve Korsnes

Synnøve Korsnes Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
Jeg vil starte med å takke Anne-Rita Hammersborg for å løfte fram en av de viktigste kjerneoppgavene til kommunen, altså Helse og Omsorg. Det var veldig interessant at hun siterte nettopp det punktet i programmet vårt og undret seg rundt dette, for dette er noe av det jeg personlig brenner mest for, og en av årsakene til at jeg nå har engasjert meg politisk.

 
Da Kongsberg og Sandsvær Senterparti startet arbeidet med valgprogrammet i vinter, gjorde vi et omfattende arbeid der vi besøkte og snakket med lag, organisasjoner og bedrifter for å høre hva som var viktig for de. Vi møtte blant annet Norsk Sykepleier Forbund og Fagforbundet her på Kongsberg, og det var både lærerike og fruktbare møter med dem som vet hvor skoen trykker. Vi i Senterpartiet mener at man skal lytte til fagfolk, derfor har vi tatt med innspill fra fagorganisasjonene inn i programmet vårt.
 

Kompetanseheving og heltid ble trukket frem som viktig for å heve kvaliteten på tjenestene vi gir.
Kompetanseheving kan foregå i mange former og nivåer, fra kursserier som Demensens ABC, fagdager i regi av kommunen eller helseforetaket, til fagbrev i helsefag, videreutdanninger og mastergrader.
Kompetanseheving kan heve kvaliteten i tjenestene på flere måter. Det ene er at fagkunnskapene kan deles med kollegaer, og at man gjør hverandre gode gjennom å veilede og reflektere sammen.

Kompetanseheving bidrar også til at man som fagperson blir tryggere i sine faglige vurderinger og får en større «verktøykasse» å bruke i jobben, som kan gjøre hverdagen til tjenestemottakeren tryggere, mer meningsfullt og helsefremmende. Vi må satse på kompetanseheving for å møte både dagens, og morgendags utfordringer i kommunen. Vi behandler flere alvorlig syke pasienter i kommunen i dag, og vi får flere utskrivningsklare pasienter fra sykehuset som skal fortsette behandlingen ute i kommunen, enten hjemme eller i institusjon.

Men innsender ville ha konkrete tiltak, og da vil jeg svare at tjenestemottakeren i Kongsberg kommune har alt å vinne på at de ansatte får mulighet til kompetanseheving. Derfor vil vi i Senterpartiet at det skal legges til rette for at avdelingene i Helse og Omsorg skal få styrket sine muligheter til å drive med relevant kompetanseheving for de ansatte. Helsepersonell er en ettertraktet vare, og derfor mener vi i Senterpartiet at muligheten for kompetanseheving er viktig for å rekruttere og beholde ansatte i Helse og Omsorg. Med økt kompetanse og fagutvikling ute i avdelingene kan arbeidsbelastningen bli mindre, da man f.eks. kan lære å identifisere en forverring hos en pasient på et tidligere tidspunkt og unngå store funksjonstap som kan øke pleietyngden, eller miljøarbeid i demensomsorgen som kan forebygge uro.

Heltidskultur er noe som kan bidra til mer kontinuitet og dermed økt kvalitet i tjenestene. Da blir det større sjanse for at tjenestemottakeren møter kjente ansikter oftere, noe som er trygghet- og tillitsskapende, og man kan følge opp pasientene tettere ved at man møter de oftere og kan lettere fange opp endringer. Så er det viktig at det fortsatt må være muligheter for frivillig deltid. Prosjektet Nytt Blikk som er startet i Kongsberg er et tiltak på dette området som vil kunne se på hvilke muligheter kommunen har for å legge til rette for heltidskultur.

Når det gjelder språkopplæring ble dette igjen satt på dagsorden våren 2019. Kommunikasjon er et av de viktigste verktøyene vi har i møte med pasientene. Når man blir eldre og syk blir sansene svekket, og kanskje med en demensdiagnose i tillegg, kan kommunikasjon være en utfordring selv om man snakker flytende norsk med hverandre. Derfor må vi kvalitetssikre at kommunikasjonen med pasientene har gode forutsetninger. Her har kommunen igangsatt et arbeid i gang med opplæringsprogram både innenfor norsk språk og kultur.
 

Dersom jeg får plass i et nytt kommunestyre skal jeg benytte anledningen til å jobbe for en verdig og god eldreomsorg!
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags