Virksomhet i Sandsvær og Jondalen - LNF-områdene

Av
DEL

LeserbrevVed starten av inneværende valgperiode fremmet Sp et forslag som fikk oppslutning fra de andre partier. "Alle saker i LNF-områdene som innstilles til avslag fra rådmannens administrasjon skal automatisk til politisk behandling i UMU."

Dette gjorde vi fordi en over tid var misfornøyd med en del av kommunens skjønn, vurderinger og konklusjoner i saker innenfor LNF-områdene. En forventet at dette over noe tid ville gi rådmannens folk en bedre forståelse for hvor landet skulle ligge. Sp er slett ikke i mål med dette arbeidet. Dessverre er dette en tyngre materie enn nødvendig.

Men vi kan love at det nå ikke skal gå lang tid før en endring kommer klarere til syne. Med utgangspunkt i to saker i Jondalen, en tomtesak og en sak vedrørende næringsutvikling på et gårdsbruk, skal det framtvinges en annen holdning fra rådmannens side. Her må bl. a. tolkningen av forskriften " Gården som ressurs" bli positiv. En må også forstå hva som er dyrka/dyrkbart og ikke. Kommer dette på plass er en langt kommet til et positivt vedtak.

Kongsberg kommune skal være en JA-kommune, en skal være løsningsorientert og positiv. Om en møter motstand i regelverk skal en hjelpes videre til en mulig løsning. To forutsetninger ligger til grunn for en slik holdning. En må stelle seg slik at naboene ikke har innvendinger og en må holde seg unna dyrka mark. Kommer en derimot i konflikt med dette, så vil saken bli mer omfattende og straks vanskeligere. Slik skal det også være.

Når det gjelder den forstående friluftsregistrering vil undertegnede foreslå at en foretar denne på offentlig eide arealer, samt vernede områder (Skrim). For øvrig foretas ingen slik registrering på privat grunn. Dersom idrettslag eller andre organisasjoner har ønsker blir dette å ta opp på vanlig privatrettslig vis med hver enkelt grunneier. Om en spør får en vanligvis lov, men å tegne dette inn på offentlige kart vil ikke være rett pga. de følgende dette kan få ved en seinere anledning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags