Aprilspøk om hotell i særklasse?

Av
DEL

LeserbrevLPs omtale av Statskogs innspill knytta til hjulstuene i gruveåsen har skapt engasjement, og bla. Facebook-debatt om aprilspøk og «Hotell i særklasse». Vi ønsker nå å tilføre litt mer om utgangspunktet for innspillet til kommunens planprogram.

Statskog foreslår at kommuneplanen kan åpne for ny bruk i områder dersom det er egnet til å ta vare på kulturminner og miljø, samt være en styrke for opplevelse og reiseliv.

Det er lagt fram et prospekt som viser en rekonstruert bygningskonstruksjon knytta til hjulstua på Mildigkeit. Rekonstruksjonen er utarbeidet på basis av eldre tegninger og er et eksempel på hvordan en slik hjulstue kan ha sett ut. Størrelse, i form av grunnflate og høyder er fullt ut realistiske. En slik rekonstruksjon vil fungere som vernebygg for ruinen, men må også gis et innhold for å være realiserbart.

Idéprosjektet introduserer mulige løsninger på bruk av et slikt bygningsvolum. Vi tenker at en slik hjulstue kan være Kongsbergs svar på «tretopphytter», «landskapshotell» og andre mulige funksjoner til glede for både Kongsbergsamfunnet og tilreisende. Derav kunne være en særegen Kongsbergattraksjon som kan bebos som en selvbetjent turisthytte, benyttes som utsiktstårn eller fuglekikkertårn, være et utleieobjekt for enkelte anledninger som eks: bryllup, 40-årsdager og andre anledninger. Begrepet «landskapshotell» er en benevning på svært små separate utleieenheter tilpasset omkringliggende landskap, ref. «Juvet Landskapshotell». Dette til forskjell fra tradisjonelt hotell som er noe helt annet, og som fra vår side ikke er foreslått.

Vi kan fastslå at det ikke foreligger hotellplaner fra vår side. Formålet med initiativet har derimot vært vern av kulturminner kombinert med muligheter for bruk, og vi håper dette aspektet vies oppmerksomhet i det videre ordskiftet.


Nils Friis og Øystein Skjelbred

Forslagsstillere

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags