Rollag yter gjerne helsetjenester til alle

Av
DEL

LeserbrevLa det være helt klart: vi tar imot hyttefolket med glede i Rollag – og yter mer enn gjerne helsetjenester til alle som har behov!

Realiteten er at Rollag kommune ikke har så store utfordringer med at det skal ytes helsetjenester til våre besøkende, som det framstår i oppslaget i Laagendalsposten.

Det er ingen hemmelighet at Rollag kommune ser ut til å bruke betydelig mer penger på helse og omsorg i år enn det som er budsjettert med, og grunnene til dette er mange. I rådmannens rapportering til kommunestyret pekes det blant annet på utgifter til vikarer og overtid, forverret helsetilstand hos ressurskrevende brukere, legekontoroppgaver som dekkes opp i perioder, og utskrivningsklare pasienter man ikke har hatt kapasitet til å ta imot.

Helsetjenester til besøkende i kommunen er også en del av dette totalbildet, men i denne sammenhengen har dessverre ei lita fjør blitt til flere høns og saken er blåst ut av proporsjoner.

På et prinsipielt grunnlag mener jeg dagens finansieringsordning for disse helsetjenestene er dypt urettferdig. Det forundrer meg at så mange kommuner med et stort antall tilreisende aksepterer at helsetjenester vedtatt av en hjemkommune, skal ytes av en kommune man oppholder seg i uten noen form for kompensasjon fra hjemkommunen.
Mange kommuner som har store utfordringer med dette regelverket. Kommuner må yte helsetjenester til besøkende langt utenfor de vanlige områdene man betjener, i noen tilfeller utenfor områder som er tilgjengelig med bil. I tillegg skal disse tjenestene ofte ytes i ferietider, der det allerede er store utfordringer knytta til å få turnuser og vaktlister til å gå opp. Totalt sett kan dette være en stor belastning på kommunenes helse- og omsorgsbudsjett.

Som nevnt er det ikke slik at Rollag har store utfordringer og kostnader knytta til å yte helsetjenester til våre besøkende, og Rollag er et heller dårlig eksempel å bruke i denne diskusjonen, slik det blei gjort i oppslaget.

Til slutt vil jeg også presisere at ordførers kontor er åpent for alle som har meninger om hvordan vi kan utvikle gode tjenester til både innbyggere og besøkende i Rollag. Jeg ser fram til gode diskusjoner i tida framover!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags