Budsjettbehandling i Rollag kommune

Av
DEL

Leserbrev
Rådmannen i Rollag la for en tid tilbake fram økonomiplan for perioden 2020 – 2023. Der står det svart på hvitt at det ikke er rom for å bygge helsehus.
Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet snakket varmt i valgkampen om at vi må få på plass et nytt helsehus, da bygdeheimen som er bygget på slutten av 50-tallet nå er svært nedslitt og vedlikeholdsbehovet der blir større for hvert år.

Arbeiderpartiet foreslo derfor i dag i budsjettbehandlingen å kutte 5 millioner ekstra i perioden 2021 -2023 for å signalisere at vi ønsker å kunne sette spaden i jorden for nytt helsehus i denne planperioden. De 5 millionene mente vi måtte kuttes i alle enheter med unntak av helse og omsorg, og vi ville ikke gjøre endringer for 2020. Kanskje noen vil hevde at det er uforsvarlig å foreslå et slikt kutt uten at det er spesifisert i detalj. Vi mener det er mer uforsvarlig å ikke gjøre noe.
Senterpartiet stemte imot. De ville ikke at helsehus skulle legges inn i økonomiplanen, men de ville vente til administrasjonen kom med mer info om dette etter nyttår.
Vel - vi trodde det var vanlig å legge slike store satsninger inn i en økonomiplan!

Enkelte hevder at det ikke er forskjell på hva partiene står for i Rollag, men som en av våre folkevalgte sa fra talerstolen i dag: «Her har dere forskjellen!»

Da vi i Arbeiderpartiet hadde flertall i kommunestyret satte vi inn tiltak for å opprettholde en sunn økonomi. I 2011 hadde vi et netto driftsresultat på 5,4 % Budsjettet som ble vedtatt med 10 mot Arbeiderpartiets 7 stemmer i dag, legger opp til et netto driftsresultat på ca 1%. Senterpartiet og Høyre som har sittet med flertall de siste 8 år, har ikke klart å sette inn nødvendige tiltak for å videreføre den sunne økonomien.

I kommunestyremøtet i dag foreslo Arbeiderpartiet også å utrede kommunesammenslåing, da vi mener at det ikke er mer å hente i forbindelse med kommunesamarbeid. Vi ønsker å få vite om en sammenslåing av kommunene i Numedal vil være en riktig vei å gå. Dette forslaget stemte også Senterpartiet imot.

Rollag og Veggli Arbeiderparti er skuffet etter møtet i dag, og beklager at vi ikke fikk flertall for å sette i gang det begge partiene lovet i valgkampen, nemlig å bygge helsehus.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags