ULVEN OG SAUEN

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevJeg har i dag lest innlegget til Knut Klev angående Bernkonvensjonen og ulven. For meg blir det et innlegg med en betydelig slagside. Det kan på mange vis oppfattet slik at reduserer vi ulvestammen til et minimum, så vil vi kunne ha en utmarksnæring knyttet til sauehold som løser gjengroing av utmark. Er en villig til å se på dette med tilnærmet nøytrale briller, vil en se at slik er det ikke.

Jeg er 76 år og Klev noen år yngre, men han husker godt hvordan beiting på utmark foregikk for 30-40 år siden. Det var i første rekke storfe og til dels en god del hest. Sauen var bare en mindre del av det, og dette er en tid etter at seterdrifta tok slutt. Forholdene har forandret seg slik at det er tilnærmet kun sauen igjen. Og - Den vil aldri kunne hindre det meste av den gjengroing som skjer. Som sandsværing, og en som har tråkka mye langs seterleier på begge sider av bygda, ser jeg gjengroing. Seterstuller som for få år sider var snaugnagde og fine er nå langt på vei gjengrodd, selv om flere fortsatt driver med sau i bygda. Produksjon av sauekjøtt kan vel heller ikke økes nevneverdig. Det var jo nylig slik at en ble liggende med 1500 tonn sauekjøtt en ikke ble kvitt. En skulle vist forsøke å få franskmenn til å spise mer sauekjøtt.

Og dagens knallharde debatt dreier seg om langt mer enn ulv og sau. Det er vel i større grad skogeiere i Hedmark som ønsker å tjene penger på elgjakt, og med laushunder.

Ulven har i stor grad blitt framstilt som et menneskefarlig monster. Det kan jo på ingen måte dokumenteres, men her er det et kjent ordtak som har fått gjennomslag: Blir en løgn gjentatt mange nok ganger blir det en sannhet.

Jeg er glad i dyr som få andre, og forstår godt saueeieres opplevelser når en finner sauer tatt av rovdyr. Men vi vet vel alle godt at det er ikke bare ulv som tar sau. Jerv og gaupe er like grådige i så måte. Men det rovdyra tar er tross alt en svært liten del av de totale tap, kun ca.1,5%. Så her er det slik at langt flere sauene lider og går tapt av ander grunner, selv om det fokuser lite på dette. At søkelyset nesten bare rettes på ulven, skyldes nok at den i større grad enn de andre rovdyra, har hjortedyra som en del av sitt matfat. Dette bekreftes jo tydelig ved skogeiernes engasjement.

Det må ikke bli slik at en på alle tenkelige måter skal kunne med tukle med naturens næringskjeder, bare det gagner menneskets lommebok.

Det må ikke bli slik at en på alle tenkelige måter skal kunne med tukle med naturens næringskjeder, bare det gagner menneskets lommebok. Vi må i større grad respektere vår fauna og dens levebetingelser.

Jeg mener ikke ulvestammen skal kunne vokse vilt, men det må kunne utarbeides bedre levebetingelser for begge parter, både ulv og sau. Dette er et spørsmål hvor de sentrale styresmakter i stor grad må inn i bilde.

Alle vet at andre yrkesgrupper i stor grad har måttet tilpasse seg endringer i samfunnet, og det må i større grad også de som berøres av denne konflikten være villige til.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags