Klimatiltak og konsekvenser

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevEt enstemmig kommunestyre erkjenner at verden er i en klimatisk nødssituasjon, kunne vi lese i Lp sist fredag. At menneskeskapt forurensing av atmosfæren bidrar til temperaturøkning og uønskede klimaendringer, er alle politiske partier enige om. Alle partiene synes også å være enige om at noe og mye bør gjøres for å redusere menneskeskapt utslipp av CO2, som ganske sikkert er den største årsaken til den drivhuseffekten vi nå så tydelig observerer.

Høyre er blant de partiene som lenge har ment at mye bør gjøres for å redusere CO2-utslippet. Høyre har gjort og gjør også mye for å bidra i rett retning. Men Høyre er ikke et ettsaks-parti som kan pøse på med urealistiske forslag til bekjempelse av klimagassutslipp. Høyre er at parti som tar ansvar for hele samfunnet.

Det betyr for det første at vi ikke vil være med på tiltak som ikke bidrar. Vi er ikke med på å redusere norsk produksjon av olje og gass, selv om vi forstår at dette kan være effektiv symbolpolitikk. Vi er heller ikke med på at bygging av nye motorveier skal opphøre. Effektiv og sikrere transport bidrar i mange tilfeller til reduserte utslipp sammenlignet med lange stillestående køer. Vi er også klare på at i klimaspørsmålet er det utslippsvolumet som teller, ikke antall biler eller antall kjørte kilometer. Selv i Norge utgjør utslippsfrie biler langt under 10 % av bilparken. Ved å mangedoble andelen er det mye å hente, som ett eksempel på nyttige tiltak.

For det andre er vi nødt til å se effektene av tiltak for utslippsreduksjoner opp mot effektene på andre områder i samfunnet. Vi vil ikke ukritisk innføre tiltak for utslippsreduksjon dersom det har alvorlige negative effekter på velferdsnivået i landet. Så selv om effekten av å nedlegge norsk petroleumsindustri hadde vært positiv mht. klimagassutslipp (hvilken den altså ikke er), ville Høyre ikke med et pennestrøk ha fjernet titusenvis av arbeidsplasser, med de dramatiske reduksjonene det ville gi i velstand og velferd.

Bompenger er et vanskelig tema. Høyre er blant dem som mener at forurenser bør betale, og at bilavgifter bør dreies fra å eie bil over til forurensende og samfunnsbelastende bruk av bil. Derfor er bilavgiftene redusert med ca. 13 mrd. kroner mens bomavgiftene har økt med ca. 2 mrd. kroner (Aftenposten 4. juni 2019). Høyre mener at brukerne bør betale en andel av ny infrastruktur, og vi mener at det i pressområder bør koste noe å belaste trafikknettet med bilkjøring. Vi deler imidlertid hverken det nye antibompenge-partiets radikale mening om bomstasjoner eller MDGs syn på samme tema. Høyre representerer et balansert og helhetlig syn både på investeringsnivå innen samferdsel og på hvordan kostnadene bør dekkes inn.

Jeg er mest opptatt av hva vi lokalpolitikere kan gjøre for å redusere CO2-utslippet fra Kongsberg. Vi kommer igjen og igjen til å diskutere temaer som har en påvirkning på forurensingen av atmosfæren. Høyres oppfordring er at vi alltid tar med miljøaspektet i disse diskusjonene, og at vi, slik vi sier i vårt lokalvalgprogram, oftere enn hittil lar dette aspektet vinne fram!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags