I midten av september 2016 forlot den siste asylsøker mottaket. Siden har det stått tomt.

Men UDI har visstnok en leieavtale med Statsbygg ut hele 2017.

Samtidig opplever vi at Vestsiden ungdomsskole har behov for midlertidig plass i påvente av ny skole.

Midlertidig skole er løst med en brakkeby (81 containere) bak Kongsberghallen ved Skavanger!

Raumyr-skolen kunne, med små endringer, vært benyttet til midlertidig skole.

Skolen står jo der – tom!

Det er noe ubegripelig at Kongsberg kommune/KKE ikke har hatt påvirkningskraft overfor UDI/Statsbygg for eventuell fremleie/leie av Raumyr-bygget.

Jeg ser dette som nok et eksempel på sløsing med våre skattekroner.