Hjemmelekser, utgått på dato?

Av
DEL

LeserbrevSpørsmålet om elever i grunnskolen skal ha hjemmelekser eller ikke, er stadig mer aktuelt. Utvalg for kultur og oppvekst har tatt opp saken og vil komme tilbake til den. Det er viktig at mange engasjerer seg i dette. Meg bekjent finnes det ikke forskning som viser at pålagt daglig overtidsarbeid for skolebarn er en god metode for økt læringsutbytte. Forsøk med leksefrie skoler har vel stort sett gitt gode resultater og i Finland har de ikke lekser, med svært gode resultater.

Leksetilhengerne bruker ofte behovet for repetisjon som argument for lekser. Jeg mener at repetisjon ikke vektlegges nok i dagens skole, men repetisjon bør være en del av skoledagen. Noen mener at dersom du har forstått hvordan du løser en matematikkoppgave, er det ikke nødvendig å gjøre flere oppgaver av samme type. Dette er nok en grunnleggende feil dersom kunnskapen skal feste seg. Det er jo også slik at repetisjoner skaper økt og bredere forståelse. Men repetisjon bør skje i skoletiden, og gjennomføres på en faglig bedre måte enn pålagte hjemmelekser.

For noen elever er hjemmelekser en glede, også for foreldrene. Jeg tror nok dette likevel gjelder langt fra de fleste. Og så er det slik at de som gjør leksene problemfritt, ville klart seg greit uten å gjøre hjemmelekser. De som ville ha størst utbytte av å gjøre leksene, gjør dem ikke. Eventuelt så gjøres det etter en «kamp» med foreldre som forsøker å følge opp. Det skaper selvsagt ikke positive holdninger til skolen.

For noen år siden var det ansatte i skolesystemet som tolket nye retningslinjer slik at det var foreldrene som hadde ansvaret for opplæringen. Men foreldre har ansvar for at barna får opplæring, og det er skolens ansvar å gjennomføre den. Det er jo en grunn til at vi har skoler med faglært undervisningspersonell. Foreldre er ikke det, og det faller veldig skjevt ut dersom vi skal forutsette at foreldre skal stå for deler av opplæringen. Selvsagt kan vi tenke oss at foreldre påser at elever gjør viktige repetisjonsoppgaver som hjemmelekse. Men da kommer vi til problemet med at dagens familier er så opptatt med fritidsaktiviteter og andre gjøremål, at pålagt overtidsarbeid i form av hjemmelekser skaper frustrasjon og stress. Tiden mellom skole/SFO og leggetid er for mange så kort at den ikke bør belegges med leksearbeid.

Foreldre med såkalte «vellykkede» elever vil naturlig nok ofte forsvare leksesystemet. Det vil kanskje også noen pliktoppfyllende foreldre som håper på at de gjennom leksesystemet skal oppnå mer «vellykkede» elever. Jeg håper vi kommer fram til at hjemmelekser avvikles og at vi finner plass til nok repetisjon innenfor skoletiden. En viss forlengelse av skoledagen må eventuelt være et mye bedre alternativ enn hjemmelekser.

Og husk at det vil alltid være mulighet for foreldre til å følge med på elevens skolearbeid, og det vil alltid være mulig for elever å ta fram skolebøkene hjemme dersom det er noe de føler de bør se litt nærmere på. Men tvangen for dem som sliter med hjemmeleksene og skolen, og mangel på mestringsfølelse ved å møte på skolen med ugjorte lekser, blir borte hvis hjemmeleksene fjernes. Det blir også lettere å engasjere seg i meningsfylte fritidsaktiviteter, enten organisert eller uorganisert.

Til slutt: Påvirk gjerne elevene til å lese på fritida, det gir bidrag til positiv utvikling og vil også øke språkforståelsen hos den oppvoksende slekt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags