Leserbrev + skoleledelse = sant?

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevPå tide å dele Kongsberg videregående skole (KOVS), spør Bjørn Tore Ødegården (Ap) i leserbrev i Laagendalsposten 21.11.16. Ødegården hevder i leserinnlegget at Buskerud fylkeskommune dessverre ikke har lyktes i å trekke ut de sammenslåingsgevinstene som ble forutsatt når man i sin tid slo sammen de tre skolene. Lise N. Lund og Morten Eriksrød (H) følger opp med et leserbrev 22. november, der de hevder at et samarbeid mellom næringsliv og videregående opplæring kan bli enda bedre med en oppdeling og spesialisering av KOVS. Det ser dermed ut til å være et politisk flertall for forslaget.

Det foreslås, via leserbrev i lokalavisen, gjennomgripende endringer av vår organisasjon uten at vi verken har vært involvert eller informert. Denne måten å kommunisere på framstår som lite tillitsskapende. Vi har ikke tro på skoleledelse via leserbrev, men registrerer at det politiske spillet her går på bekostning av arbeidsgiveransvaret. Vi i ledergruppa ved KOVS er klar over at det er ulike syn på forslaget, både internt på skolen og i Kongsberg-samfunnet for øvrig. Det finnes gode argumenter både for og imot. Det som overrasker oss er mangelen på prosess i forkant.

Når det gjelder sammenslåingsgevinster, kan det være at politikerne har hatt andre forventninger til oss enn de områdene skolen vanligvis måles på. Resultater fra elevundersøkelsen og andre kvantifiserbare resultatdata viser at vi ligger over Buskerud-gjennomsnitt på flere viktige områder, og skoleresultatene har på viktige punkter hatt en positiv utvikling de siste årene. Skolen har i økende grad blitt en utviklingsaktør der vi blant annet har vært involvert i samarbeidsprosjekter som Kongsbergskolen. Skolen har også tett samarbeid med næringsliv, arbeidsliv og kulturliv.

Det er klart vi har lyktes bedre på noen områder enn andre. Forventningene om stordriftsfordeler er nok best innfridd på det pedagogiske området, ved at ulike fagområder drar veksler på samarbeid. Noen av utfordringene våre vil vi knytte til spredt bygningsmasse med 7 undervisningssteder. Et nytt skolebygg for den videregående opplæringen på Kongsberg har vært tema helt siden fusjonen i 2007. Et slikt bygg ble framholdt som viktig for å skape en helhetlig og samlende skolekultur. Visjonen om et nytt skolebygg forstår vi nå at har vært et luftslott. Det er vanskelig å slippe tanken om å ha vært holdt for narr de siste ti årene, med diverse lovnader om nytt skolebygg. Senest i 2014, etter et åpent møte på Flåtaløkka som følge av et bygg i kritisk dårlig forfatning, kom Ødegården med følgende utsagn i en pressemelding: «Det er sterkt beklagelig at prosessen for å skaffe KOVS tilfredsstillende lokaler har stoppet opp. Det er pinlig for fylkeskommunen at denne situasjonen ikke er avklart». Han framholder at det må finnes gode løsninger som sikrer en bygningsmasse som bidrar til å styrke det viktigste, skolens faglige innhold.

I et framtidig perspektiv der regionsammenslåingen med Akershus og Østfold eventuelt gjennomføres, blir Kongsberg å betegne som en randsonekommune. Vi vil utfordre politikerne til å utdype hvorfor to mindre videregående skoler vil være mer robuste utviklingsaktører enn én stor videregående skole i Kongsberg-samfunnet framover.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags