«De eldre». Huff ja.

Av
DEL

Leserbrev
Akk ja, hva er det med de eldre? Når man leser intervjuet med Vegard Olsen for en tid siden, får man inntrykk av at dette er ei gruppe som stort sett bruker tida til å sitte og vente på å dø. Siden jeg selv er med i eldregruppa, får jeg si med Mark Twain: Ryktet om min død er betydelig overdrevet.

Per Gustavsen er enda tydeligere i sin holdning overfor eldre, egentlig som forventet. Da et politisk parti ville invitere Helsesista, ga det ham anledning til å mistenkeliggjøre hele partiet. Grunnlag for mistenkeliggjøringa: Det er for mange eldre der. Du verden!
 

Slike generelle betraktninger er fullstendig verdiløse. Hvordan er de unge? Hvordan er de eldre? Som tidligere lektor i gymnas og videregående skole gjennom 40 år kan jeg ikke si noe fornuftig generelt om min erfaring med unge mennesker. Noen var både gløgge og kloke, noen var kørka dumme, de fleste befant seg et sted mellom disse ytterkantene. Akkurat slik er det nok også med de eldre. Ja, pr. definisjon er de fleste av oss middelmådige.


Det er også en uskikk å sette slike grupper opp mot hverandre, det finnes ikke vanntette skott mellom dem. Unge mennesker har foreldre og besteforeldre. Eldre mennesker har barn og barnebarn. Og rent generelt: Bør unge bruke sin stemme ut fra de unges spesifikke interesser? Eller bør eldre bare stemme ut fra forhold som eldreomsorg og den slags? Naturligvis ikke, både unge og eldre bør kunne tenke helhetlig, og unngå å bruke skylapper for alt som ikke er rein egeninteresse. I et valgkampinnlegg for MDG ville man appellere til de eldre ved å vise til hvordan partiet var gunstig for eldres egeninteresser. Jeg har sans for MDG, men slikt er ikke bra.


Å tenke generelt i grupper og ikke individer, det fører gjerne til svært upresis tenkning. I sin ytterste konsekvens kan det også være farlig tenkning. Historien har eksempel på det. Knut Hamsun foraktet alderdom og svakhet, det sammen med andre forhold førte ham på gale veier. Ironisk nok ble han selv 93 år gammel.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags