Mobbing, trakassering og vold

Av

Blir alle hendelser med mobbing/trakassering/vold mot ansatte i Kongsbergskolen meldt vernetjenesten, spør Ellen Marie Flom i dette leserbrevet.

DEL

LeserbrevViser til svar fra Per Einar Fon i Laagendalspostens debattside på nett 20. februar 2020 på min oppfordring til Kongsberglista og UKO datert 20.02. med overskriften «Mobbing, trakassering og vold».

Jeg ser ingen motsetning mellom Fons og mitt leserbrev vedr. denne alvorlige saken, men opplever at Fons første leserbrev datert 15.02.2020 utelot en svært sentral og alvorlig del av mobbeproblematikken; mobbing, trakassering og vold mot lærere og ansatte i skole og barnehage i Kongsbergskolen.
Jeg kjenner til endringene i Opplæringslovens paragraf 9-a fra november 2017 med fokus på elev og foresatte, og til ansatte i skoleverkets beskyttelse gjennom Arbeidsmiljøloven.
Et godt arbeidsmiljø for alle, voksne og barn, i skolehverdagen må ha fokus på både elever, foresatte og ansatte. Derfor mitt engasjement i denne debatten.
I den forbindelse vil jeg vise til nettavisen 09.12.2019 «Voldsutsatt lærer, lektor Clemens Saers, tapte ankesak mot Oslo kommune. Norsk Lektorlag er svært bekymret for utryggheten lektorer og lærere kjenner på kroppen i norsk skole.» Videre nevnes det i nettavisens artikkel at skoleeiere ikke synes å ta vold og trusler mot undervisningspersonell på alvor.

I tillegg til mine tidligere stilte spørsmål vil jeg supplere med og presisere alvoret med følgende spørsmål:
1) Avviksmeldingene som sendes fra den enkelte skole/barnehage i Kongsberg knyttet til nevnte tema, hvordan følges disse opp? Hva skjer i etterkant når skolene/barnehagene har sendt dem videre i systemet?
2) Blir vold mot ansatte i grunnskole (og barnehage) meldt politi og/eller barnevern som en del av skolenes rutiner?
3) Blir alle hendelser med mobbing/trakassering/vold mot ansatte i Kongsbergskolen meldt vernetjenesten?
4) Blir voldsutsatte i skole og barnehage i Kongsberg debriefet profesjonelt for eksempel av psykolog?

For å få et trygt og godt arbeidsmiljø for alle, også for ansatte i skole og barnehage i vår kommune, er det viktig at HMS-arbeidet blir profesjonelt behandlet og at ovennevnte problematikk blir tatt på alvor.
Med mine mer enn 40 år i grunnskolen hvorav mer enn halvparten som skoleleder (pensjonert i 2014), vet jeg hvor juridisk krevende ovennevnte saker kan være, og også hvor fysisk og psykisk belastende mobbing, trakassering og vold er. Derfor er alle sider ved mobbeproblematikken like sentrale – et godt arbeidsmiljø må omfatte alle.
Og derfor oppfordrer jeg UKO til å ta opp problematikken i sin helhet, også den ansattes situasjon.
I tillegg oppfordres kommunalsjef for oppvekstsektoren, barn og familie å gå gjennom rutinene i skole og barnehage hva håndtering av mobbing, trakassering og vold mot ansatte angår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags