Parkering av kommunestyret og for ansatte ved Vestsiden ungdomsskole

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev 

Lektor Bård Eirik Sommerstad Stenersen ønsker i et innlegg i Lp den 23. januar å parkere kommunestyret på grunn av det han hevder er manglende realitetsorientering. Foranledningen er de manglende parkeringsplassene for ansatte ved Vestsiden ungdomsskole, og jeg forstår hans frustrasjon.

Sommerstad Stenersen skriver: «Først ble det etablert en ny legevakt uten parkering for de ansatte. Deretter forsøkte kommunestyret og Buskerudbyen i et herlig tospann å plassere en bomring midt i sentrum». La meg ta det siste først. Kommunestyret forsøkte ikke noe som helst, men fikk seg forelagt et forslag fra rådmannen om gå inn i en «Byvekstavtale» i forbindelse med Nasjonal Transportplan 2018 – 2029. Et kommunestyre består av flere partier og det er ofte et flertall og et mindretall. Et overveldende flertall sa den 7. februar, 2018 NEI til å forhandle frem en avtale som forutsatte bommer i og rundt byen. Fire kommunerepresentanter stemte ja til forslaget (2 MDG, 1 SV og 1 V).

Når det gjelder parkering ved Vestsiden ungdomsskole, er ikke mange nok i kommunestyret på linje med Sommerstad Stenersen. I kommunestyremøte 13.12, 2017 ble det fremmet forslag om at det i forbindelse med reguleringsplanen for Vestsiden ungdomsskole skulle gis mulighet for 40 parkeringsplasser for de ansatte. Parkeringsplassene skulle primært være avgiftsfrie, alternativt subsidiert til en rimelig pris. Forslaget fikk bare 12 stemmer (3 SP, 7 Kongsberglista (KBL), 1 Uavh. og 1 FRP), mens hele 23 representanter stemte imot å gi lærerne og andre ansatte de nevnte parkeringsplassene (8AP, 5H, 1KRF, 1R, 1SV, 3V, 2MDG, 1FRP og 1KBL).

Vi er på samme lag, Sommerstad Stenersen, men det hadde vært enklere hvis lærerne og de øvrige ansatte hadde vært på banen den 13.12, 2017. Det er alltid vanskeligere å omgjøre vedtak etter at de er fattet. Når det gjelder parkeringsmulighetene ved Vestsiden ungdomsskole, skal Kongsberglista og Sp allerede i UMU-møte den 28. januar ta opp saken for å se hva vi kan gjøre.

Vedtaket om bygging av legevakten ble tatt i juni, 2015, altså før innværende kommunestyre var valgt. Vi arbeider imidlertid med hvordan vi best kan få løst parkeringsutfordringene rundt sykehuset/legevakten/hjemmehjelpen. Foreløpig fikk vi satt en stopper for parkeringsavgifter i de nærliggende gater inntil en løsning foreligger.

Så til kommentarene om at Kongsberg langt fra er en verdensmetropol med et vell av ulike kollektive transportmidler – til alle tider. Å sammenligne Kongsberg med storbyer som Paris og London for å se etter løsninger gjelder ikke bare kollektivtrafikken, men også på andre områder som fortetting av sentrum, flerbrukskryss, osv. Vi er enige i at dette blir feil i de fleste tilfellene og at det er svært dårlige kollektivtilbud så fort man kommer ut av sentrum. Det har bl.a. vært Kongsberglistas begrunnelse for å gi den stadig mindre forurensende privatbilen og tilgangen til gunstige parkeringsplasser den helt nødvendige rollen i kommunens transportløsninger. Bompengene på den nye E134 kan vi gjøre lite med, bortsett fra at flere av oss bruker mye krefter på å få flyttet bommen på Meheia.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags