Rettferdig parkeringsplan

Av
DEL

LeserbrevParkeringsproblematikken for ansatte ved Vestsiden ungdomsskole var oppe til behandling som eventuelt sak i Formannskapet to dager etter at samme sak ble løftet inn i Utvalg for miljø og utvikling og behandlet der. Dette må kalles omkamp på omkamp.

Dette ble behandlet da reguleringsplan og rammeplanen ble behandlet. Og i UMU ble det mindretall for å se på løsninger for flere gratis parkeringer for ansatte ved skolen. Argument for at dette skal gjennomføres er at det ved andre skoler i Kongsberg er satt av parkeringsplasser for ansatte og besøkende, ble brukt. Jeg har forståelse for de som mener dette er riktig og at vi må legge tilrette for parkering for ansatte. Jeg stemte ikke for å legge til rette for flere ansattparkeringer ved skolen i Utvalg for miljø og utvikling av en enkelt grunn. Jeg sa klart i fra at dette ville være forskjellsbehandling overfor andre kommuneansatte og arbeidere ved private bedrifter i sentrum.

Jeg var ikke villig til å gå for denne løsningen, det måtte i så fall legges fram en plan for gratis parkering for alle som jobber i sentrum. Jeg kjenner mange ansatte i helse- og omsorgsektoren som har sin arbeidsplass i sentrum, dertil på Vestsiden. Flere av disse leier seg private parkeringsplasser i kjellere og andre steder i nærhet til sin arbeidsplass. Disse har fått en reallønnsnedgang på grunn av kostnader ved parkering. Andre igjen betaler parkering de dager de kjører bil til arbeid, eller finner andre løsninger som buss, tog, sykkel og gange.

Jeg mener politikerne forskjellsbehandler sine ansatte i sentrum ved å legge til rette for flere gratis ansattparkeringer på Nye Vestsiden skole. Dere må se på helheten og slutte med den forskjellsbehandlingen. Hva med de som jobber på Krona og rådhuset eller andre steder i sentrum? Disse er mange.


Omkampen i formannskapet burde vært avvist med en gang. Arbeidsgiveransvaret i formannskapet går til rådmannen. Utvalgene og kommunestyret er rette instanser for arbeidsgiveransvaret for andre kommuneansatte. Latterlig er det at formannskapet satte seg over Utvalg for miljø og utvikling. Hoff fra Kongsberglista satt på tilhørerbenken under behandlingen i utvalget, og da de ikke fikk det som de ville der, så tok han det opp i formannskapet. Her legger han til et lite tillegg om å se på parkeringsplanen for hele sentrum eventuelt etter valget til høsten. Dette var å pynte på avgjørelsen fordi han hørte mine og de andres argumenter mot å stemme for dette.

Formannskapet har i denne perioden behandlet mange saker som de burde avvist og sendt til de riktige utvalgene. Og akkurat denne saken fikk meg til å rase. Ansatte ved skolen burde ikke ha noen forrang, men kanskje vært litt mer bevisst hva som står i læreplanen og de underviser i. Miljø er viktig og for å redusere CO2-utslipp må vi alle spare litt.

Hvor mye privatbilismen står for eller ikke, kan jeg ikke svare på. Det er heller ikke kun de med småbarn som vil kunne ha behov for bil i umiddelbar nærhet til arbeidsplassen. Andre med pleietrengende/syke eller funksjonshemmede pårørende vil også ha det. I sentrum er det i alle fall mange tilgjengelige parkeringsplasser, selv om man må gå litt og betale.

Utenfor sentrum, hvor de andre skolene ligger og det sammenlignes med, der er det ikke andre parkeringsplasser, og derfor måtte det også legges til rette for parkering her. Ved Vestsiden ungdomsskole ligger bussholdeplasser helt inntil og få minutters gange til knutepunkt og andre parkeringsplasser. Det er forskjellen.

Jeg skal ikke stemme i mot en løsning for GRATIS parkeringsplasser for arbeidere i sentrum, men jeg stemmer i mot forskjellsbehandling.

Irene Thorberg

Fast medlem i UMU

Kongsberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags