Hvor er busstilbudet til skoleelevene?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevVestsiden skole flyttet for 6 uker siden inn i midlertidige lokaler ved Kongsberghallen. I Kongsberg representerer en slik flytting av over 400 elever og lærere en stor endring i reisebehov og reisemønster. Da er det selvfølgelig naturlig å tenke seg at transporttilbudet er godt planlagt i forkant av flyttingen. Den gang ei. Bussrutene er tilsynelatende helt upåvirket av endringer i markedet her i byen.

FAU får rapporter om elever som ikke får sitteplass med setebelter på buss/taxi fra Jondalen og Bevergrenda. Hele Raumyrområdet med rundt 130 elever er uten busstilbud. De som går til Knutepunktet for å ta buss må også stå, spesielt trangt er det når f.eks. Flesbergbussen via Bevergrenda ikke går helt til Kongsberghallen. I tillegg korresponderer ikke rutene alltid med skolestart og skoleslutt.

I UKO-møtet 22. november stilte kommunestyrerepresentant Leontine Zakariassen (Kbl) spørsmål om skoleskyss for Vestsidenelevene. Svaret som ble gitt er ikke betryggende, verken når det gjelder bedring av tilbudet eller fortgang i saken. Det viser seg at ansvaret for transport av skoleelever er delt mellom fylkeskommunen, Brakar og kommunen. Hvem som styrer hva avhenger av hvorvidt elevene er bosatt over eller under avstandsgrensen på 4 km, og om de benytter rutebuss eller skolebuss/-taxi som transportmiddel.

Vi foreslår at kommunen, fylkeskommunen og Brakar anerkjenner et felles ansvar for tilbudet og at de umiddelbart setter seg ned i samme rom og får på plass en løsning som kan fungere for alle elever fra januar. Det er tydelig at kapasiteten bør økes. FAU mener at en viktig del av denne løsningen er å opprette en pendelrute mellom Vibehaugen og Lindbojordet som korresponderer med skolestart og skoleslutt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags