Skuffende fra Idrettsrådet og KOL

Kjempefuruer innenfor området som er aktuelt for fredning.

Kjempefuruer innenfor området som er aktuelt for fredning. Foto:

Av
DEL

Leserbrev I Laagendalsposten 24. april går Kongsberg Idrettsråd og Kongsberg Orienteringslag (KOL) imot planene for utvidelse av Barmen naturreservat. De er redde for at arrangementer som Knuteløpet står i fare, og et byråkratisk søknadsregime som kan begrense aktiviteten i naturreservatet.

Fylkesmannen, som har ansvaret for verneprosessen, har imidlertid gitt tydelige signaler om at idretten vil bli ivaretatt i naturreservatet. Den 18. mars sendte Fylkesmannen ut et skriv, som sier at «Utredningsområdet ligger tett inntil skibakkene i Funkelia (…). Denne åsen er mye brukt til friluftsliv både av lokalbefolkningen og tilreisende. Området brukes til turer til fots, på ski og med sykkel. Ved et eventuelt vern skal det fortsatt kunne brukes til friluftsliv, jakt, fiske og plukking av bær og sopp. Stier og skiløyper vil kunne skiltes, vedlikeholdes og prepareres. Større arrangementer vil være søknadspliktige, og normalt vil det bli gitt tillatelse dersom arrangementet ikke medfører fare for skade på verneverdiene». Det blir med andre ord ingen større endringer i dagens bruk av området. Fylkesmannen kommer til å utarbeide en forskrift, som vil sikre at aktiviteter som ikke truer naturverdiene, kan fortsette som tidligere.

Knuteløpet, som Idrettsrådet tror kan stå i fare, går allerede gjennom det eksisterende Barmen naturreservat, uten at dette stopper arrangementet. I framtiden vil en større del av Knuteløpet gå gjennom naturreservatet. Men Knuteløpet vil likevel kunne arrangeres. Å spekulere i at arrangementer som på ingen måte skader naturen, kan være truet, blir ganske meningsløst. Kanskje må idretten lage noen standardsøknader som kan brukes år etter år. Kanskje må de ta noen hensyn. Men hva er egentlig problemet?

Jeg har selv gått Knuteløpet og løpt orientering i Gruveåsen. Det gleder jeg meg også til å gjøre i framtiden. Dersom Gruveåsen vernes, kan jeg imidlertid også glede meg over at de 200–300 år gamle furukjempene får leve videre. Hvis Gruveåsen ikke vernes nå, står disse trærne i umiddelbar fare for å bli hogd. Flere skogområder har allerede gått tapt de siste årene.

Idrett kan ikke bare handle om å forbruke omgivelsene, men bør heller være en pådriver for bærekraftig bruk av disse. Dette burde også Kongsberg Idrettsråd og KOL være opptatt av.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags