Med helgens EM-sølv til dansejentene i KIF og beachhåndball bronse til Skrims juniorjenter i NM, er grunnlaget for neste års idrettsfest i ferd med å legges. Mønstringen av årets medaljevinnere forrige tirsdag kveld var en fantastisk flott opplevelse i år også.

Jeg blir så stolt og glad når jeg ser disse flotte og dyktige ungdommene. Nærmere 240 ungdommer har siden 1. mai 2016 tatt medalje i et offisielt NM, EM eller VM. Knapt noen kommune kan vel mønstre ett slikt antall dersom vi sammenholder det med innbyggerantallet.

Det som også er imponerende er bredden i idrettsgrener. På medaljelista var det representanter fra alpint, basketball, bueskyting, friidrett, freeski, fotball, hopp, ishockey, kickboksing, luftsport, motorsport, orientering, skiorientering, skiskyting, snøbrett, skicross, svømming, sykkel, turn, håndball, beach håndball, wakeboard, skyting, judo, rafting, kajakk og dans. Bredden bekreftes også av mange nye medaljevinnere.

Det var også hyggelig å kunne gi en velfortjent anerkjennelse til Rune Fredriksen og Øyvind Tonby fra kommunen. Deres innsats på hvert sitt område er med på å legge forholdene godt til rette for god idrettsutøvelsen.

Dessuten er det nok flere ildsjeler som kunne hedres enn de som ble trukket fram av ordfører og Laagendalsposten, men det er nok en bred oppfatning at Morten Karlsen og Morten Fretheim fortjente en blomst for sin innsats. De er gode representanter for de mange trenere og ledere som legger ned en formidabel innsats.

Så er det et faktum at vi har fått en skattesvikt, og jeg ville ikke gjort jobben min som ordfører dersom jeg unnlater å presisere dette faktum.

 

Så ser jeg i Lp 26.06. at styret i KIF avlegger meg en visitt omkring kulturanleggsplanen og behandling av denne.

Kulturanleggsplanen er et flott redskap for kommunen. Den forutsettes å gi avklaringer med hensyn til oppgave-, ansvars- og rollefordeling internt i Kongsberg kommune og mellom kommunen, lag og organisasjoner når det gjelder planlegging, bygging, drift og saksbehandling knyttet til etablering, drift og videreutvikling av kulturanlegg.

Sikring av eksisterende og framtidige arealer til idretts-, friluftsliv- og øvrige kulturformål forutsettes for øvrig å skje gjennom kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Planen legges ut av Utvalg for kultur og oppvekst (UKO) til høring i august. Innspillene som kommer vil bli behandlet i UKO før de vedtas av kommunestyret. Jeg ser fram til høringsprosessen.

Behandlingstidspunktet er gunstig siden den kommer parallelt med budsjettbehandlingen i kommunen.

Så er det et faktum at vi har fått en skattesvikt, og jeg ville ikke gjort jobben min som ordfører dersom jeg unnlater å presisere dette faktum.

Selv om vi går en noe krevende tid i møte hva gjelder kommuneøkonomi og budsjettarbeid, er jeg trygg på at alle politiske partier vil ta ansvar for å bidra til at vi til slutt får vedtatt en god kulturanleggsplan for kommunen.

LES OGSÅ: