Vannkrafta bygger Norge

Terje Aasland

Terje Aasland Foto:

Av
DEL

LeserbrevStrømprisen er viktig for folk, og den har stor betydning for industrien vår. Derfor kommer det ikke til å bli bygget utenlandskabel til Skottland så lenge den bidrar til økte strømpriser for folk og industri.

Det har Arbeiderpartiet sørget for. For mens andre partier sprang til mediene for å protestere, satte vi oss ved bordet og gjorde det politiske håndverket som bandt regjeringa til masta.

I fjor vår fikk vi på plass en avtale som slår tydelig fast at det ikke skal bygges nye utenlandskabler før vi har høstet tilstrekkelig erfaring med de som nå bygges, og at staten skal eie alle framtidige kraftkabler. At NVE nå har gjort beregninger om at NorthConnect kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, er altså ikke nok til å at kabelen kan bygges.

Arbeiderpartiet oppnådde en betydelig politisk seier, og fikk Høyreregjeringa med på å knesette viktige sosialdemokratiske prinsipper: Det skal være nasjonal og samfunnsmessig styring og kontroll over vannkraftressursene. Det offentlige eierskapet til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to tredjedeler skal fortsatt være offentlig eid.

Vi fikk også gjennomslag for at norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge og til å erstatte fossil energi med fornybar energi. Norske myndigheter skal ha full styring og kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge. Og beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter.

Dette var viktig for oss å slå fast fordi arvesølvet vårt, den norske vannkrafta, ikke skal selges ut. Norsk industri drevet på ren vannkraft kan produsere grønnere aluminium enn det som gjøres i land som baserer seg på fossil kraft. Slik får norsk industri et viktig konkurransefortrinn, vi bidrar til mer klimavennlig industri og norske arbeidsplasser. Det er god sosialdemokratisk politikk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags