En helt spesiell dag på jobben

– Du besvimer ikke, hvis du ser blod?