Jeg håper Sykkelbyen sørger for at bilfrie gang- og sykkelveier opprettholdes eller planlegges når Sildetomta og Hasbergtjerndalen skal omreguleres/bebygges!

Som helårssyklist fra Raumyrområdet til Teknologiparken har jeg tre traseer å velge mellom: Glitregata, Storgata/Hyttegata eller forbi Sildetomta/undergangen ved Rema/langs Lågen. Selv om sistnevnte byr på noen krumspring underveis er likevel det totale fravær av bil-sykkel-konfliktsoner (med unntak av Gamlebrua) det som gjør denne traseen både tryggere og mer behagelig, og det absolutte førstevalg. Slike veier må opprettholdes og vi trenger fler! Til slutt skal kommunen ha ros for å ha brøytet disse gang og sykkelveiene tidlig om morgenen.