Om å skjære av seg haken

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Terje Jensen (H) forsøker å klippe og lime seg til en sannhet som passer hans påstand istedenfor å gå inn på tallenes tale i min ‘slags analyse’. Han om det. Å justere regelverket slik at formuesskatten ikke forverrer situasjonen for en bedrift i et vanskelig år, er selvfølgelig fornuftig. Å avskaffe formuesskatten derimot vil gjelde i både gode og dårligere tider. Som en kjent høyremann har sagt: Det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg haka (Han sa visst haken).

At etablering av arbeidsplasser krever kapital er sant. At kapital investert i aksjer og driftsmidler automatisk skaper arbeidsplasser er helt feil. Derfor blir også Høyres ‘null skatt’ feil. Verdiskapningen som mange tømmerhoggere, kjørekarer og fløtere sto for tidligere, presteres i dag av én skogsmaskinoperatør og én lastebilsjåfør ved hjelp av avanserte verktøy. På Meny kan du nå betale for varene dine uten å gå i en betjent kasse. Dette er virkeligheten framover.

Ifølge SSBs utgjør formuesskatten knappe 3 % av all personskatt mens skatt på lønnsinntekt utgjør 70 %.

Skatten på formue, uansett om den er investert i aksjer og driftsmidler, i eiendom eller står i banken, utgjorde i 2015 drøye 12,5 milliarder. Samtidig har H/Frp gitt 20 milliarder i skattelette i hovedsak til de som har betydelig kapital. Hvis Høyres logikk stemmer, burde vi ha opplevd en sysselsetnings-topp i deres regjeringsperiode. Vi opplever det motsatte: befolkningsandelen (17-67 år) i arbeid er på et minimum.

Høyres dogme om at det er bare den private kapitalen som skaper verdier er også feil. Skoleverket og helsevesen, rettsvesen og offentlig administrasjon, generer alle store verdier som er helt avgjørende for å få næringsvirksomheten til å fungere. All skatt er med på å skape verdier i samfunnet.

Ingen nasjon i verden har større kapitalbeholdning per innbygger enn Norge. Denne kapitalen er bygd opp av skatt på produsert olje og gass. Samtidig har ingen norsk regjering noensinne brukt mer oljepenger en H/Frp i inneværende periode. De bruker dem i stor grad på asfalt som riktignok sysselsetter noen for en kortere periode. De kunne ha stimulert teknologiske løsninger som drar i retning av et grønt skifte (vindkraft, jordvarme) i langt større grad enn de har gjort. En statlig finansieringsordning slik vi kjenner fra oljevirksomhet – staten betaler en vesentlig del av utviklingskostnaden og tar en høy skatterate når produksjonen er i gang – er en framtidsrettet løsning som vi har erfart, virker.

I saker som sykepenger og trygd står Høyre hardt på at det skal lønne seg for folk å arbeide. I denne saken forsøker de seg på skrønen at det er pengene som arbeider. Vi vet også at de fleste som eier kapital, har fått den gjennom arv. Som vi må unngå å skape en generasjon NAV-ere må vi også hindre å få en generasjon nullere. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags