Hvorfor sitter Norge på gjerdet når FN vil ha forbud mot drapsroboter?

Ragnhild Håkonsen

Ragnhild Håkonsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevI disse dager leser vi i avisa om utvidelser hos KOG. De skal både bygge nytt og ansette mange flere. Gleden er stor. Champagnekorkene spretter. Det er ingen hemmelighet at våpenproduksjonen er konsernets viktigste bærebjelke. Og viktigere skal den bli. Det nye i våpen er som vi veit, og som jeg har skrevet om før, autonome våpensystemer. Også kalt drapsroboter. Mens FN tar til orde for forbud, går utviklingen hos våpenindustrien mot stadig større grad av autonomi, i rivende hastighet. Regjeringen bifaller, politikerne sitter på gjerdet, det er ingen offentlig debatt.

Men er det greit? Nei. Det er på tide at folk setter seg inn i dette området, og at vi protesterer høyt og tydelig! Og forlanger at Norge omgående engasjerer seg i arbeidet med å forby drapsroboter. Om 2 år kan det være for seint.

«Som vi har sett gjennom historien, er veien kort fra teknologisk utvikling til militær opprustning. Ofte skjer dette gradvis, men noen ganger representerer utviklingen et dramatisk skifte, som ved oppfinnelsen av atombomben. Vi står overfor et sånt skifte nå, hvor teknologiutviklingen muliggjør dødelige autonome våpen som kan velge ut og angripe mål uten meningsfull menneskelig kontroll. Beslutningen om å drepe delegeres fra menneske til robot.»
Ovenstående er henta fra introduksjonen til et seminar den 5/11 om autonome våpen, drapsroboter, eller Killer Robots. Arrangører var Norsk Folkehjelp i samarbeid med Amnesty International og Norges Fredslag.

Dilemmaene ved bruk av sånne våpen er mange. I forhold til lovlighet: I krig må noen kunne stilles til ansvar. Hvem har ansvar når en robot velger ut mål og dreper? I forhold til etikk: Er det ikke en inhuman krigføring når maskiner skal bestemme over liv og død? I forhold til sikkerhet: Hacking vil være et stort problem. De kan kopieres, også av terrorister, som snur dem tilbake. I forhold til å oppnå fred: Det kan bli enda lettere å velge militære løsninger, fordi disse våpnene sparer egne soldaters liv, og de er billige.

KDA-direktør Eirik Lie uttalte for ei stund siden i E24-podden at han har store forhåpninger til utviklingen av våpen med stadig større grad av autonomi og digitalisering. «Her har KDA en unik posisjon», var hans ord. Ansvaret for våpenutvikling ligger ikke kun hos eiere. Vi veit at industrien sjøl er aktive pådrivere. Men mens våpenprodusentene jubler og fredsnasjonens politikere har vagla seg godt opp på gjerdet, arbeides det allikevel for fullt med forbud.

FNs generalsekretær kaller drapsroboter «politisk uakseptable og moralsk forkastelige», og ønsker forbud med henvisning til Folkeretten. Majoriteten av stater ønsker menneskelig kontroll over våpensystemer og bruken av makt. 28 stater har foreløpig arbeidet for forbud. I tillegg har mange organisasjoner, og også enkeltpersoner, blant dem fredsprisvinnere, vitenskapsfolk og forskere gjort det samme. Men ikke vi.

Fokus på seminaret var nettopp om ikke fredsnasjonen Norge bør gå i ledelsen av dette arbeidet. Som i sin tid, da det gjaldt klasevåpen og landminer. Drapsroboter er enda verre. og minst like umoralske. Utenriksministeren vår Ine gjemmer seg bak en naiv tanke om at det ikke at det er mulig å utvikle våpen med en full grad av autonomi, dermed er det ikke behov for forbud. Det er i alle fall det hun sier offentlig. Daan Kayser, prosjektleder i den internasjonale organisasjonen PAX, initiativtakerne til kampanjen Stop Killer Robots, er uenig. «Allerede om et par år vil disse våpnene være fullt ut autonome», sa han på seminaret.

Dette er ikke fysiske våpen. Det er en teknologi, noe vi gjør, og den utvikles raskt. Forbudet må derfor være i forkant av utviklingen. Det må konsentrere seg om grad av autonomi, versus grad av menneskelig kontroll. Våpen brukt i krig skal alltid ha en meningsfull menneskelig kontroll. Før forbudet kan komme må man definere dette. Hva betyr «meningsfull menneskelig kontroll?»

Det er ingen tid å miste, og en skam at Norge ikke engasjerer seg med full tyngde. En av deltakerne på seminaret, Cecilie Hellestveit, medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond, sa det sånn: «Vi kan ikke sitte og vente på at våpenselskaper som oljefondet investerer i skal utvikle dette.»

Hvorfor sitter vi på gjerdet? Som Dan Kayser sa: «High-tech og våpen er den nye oljen.» Her i kombinasjon high-tech-våpen. Hva synes du som leser dette? Er denne utviklingen ok? Vil du at den skal fortsette? De færreste av oss ønsker jo det. Nå må du ytre deg. Tida er inne for å gå i tog og protestere. Om 2 år kan det være for seint.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags