Kirkegårdsmuren

Fra venstre: Kjell Gunnar Hoff, Elisabeth Baklia og Anders Næss

Fra venstre: Kjell Gunnar Hoff, Elisabeth Baklia og Anders Næss Foto:

Av
DEL

LeserbrevVestsidas store mulighet for mer og varig aktivitet ligger ikke gjennom å rive eller endre på kulturminner, men gjennom en plan for å foreta «reparasjoner» av bygningsmassen, spesielt rundt Nytorget.

Riksantikvarens nye bystrategi gir gode føringer for et slikt arbeid, hvor også stilkopiering inngår. Vestsida er den opprinnelige sølvverksbyen med mange kulturminner og det er disse som gir bydelen spesielle kvaliteter. I reparasjonsarbeidet kan vi hente inspirasjon fra gamlebyer både i vårt eget land, som f.eks. Gamlebyen i Fredrikstad og på kontinentet. Og vi kan hente inspirasjon fra andre deler av Vestsida, som f.eks. Spenningsgate, Sandsværveien og Hyttegata og fra Treatrumsgata på Nymoen.

Kongsberglista fikk kommunestyrets flertall med på å sette i gang et byutviklingsprosjekt. Prosjektet har nå startet og det inkluderer selvsagt Vestsida. Prosjektet vil forhåpentligvis både gi oss gode og omforente planer (og vedtak) på hvordan vi skal utvikle byen vår videre. I mandatet for prosjektet heter det bl.a. at «byens historiske egenart og bebyggelse skal vies betydelig plass ved siden av de kravene som et bysentrum setter til byrom, urbanitet, handel og opplevelser, slik at byen også kan bli en møteplass for aktiv bruk». Alle som er opptatt av hvordan vi bør utvikle byen vår til å bli en av landets vakreste og til et sted hvor folk trives, oppfordres til å komme med ideer til prosjektlederen, som kan nås gjennom sentralbordet/servicetorget på rådhuset.

Vi har stor sympati med de næringsdrivende på Vestsida, som også har et reguleringsforslag (488R Hasbergtjerndalen-Steglet) å bekymre seg over. Her er det lagt opp til å gjøre adkomsten til Vestsida enda vanskeligere. Kongsberglista kommer derfor i førstkommende UMU-møte til å foreslå at en behandling av denne planen utsettes inntil vi vet hvordan trafikkmønsteret i byen blir etter at den nye E134 har vært i drift en stund.

En gjennomføringsplan for et bygningsmessig reparasjonsarbeid på Vestsida-platået vil ta tid, men det er nye prosjekter på gang som vil øke innbyggertallet på Vestsida (Berntsengården og Skauløkkataket) i løpet av 2–3 år og det er nødvendig for økt aktivitet.

Kirkegårdsmuren må stå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags