– Jeg ble litt målløs, men det var en veldig hyggelig telefon å få. Vi er kjempeglade for at jobben vi gjør betyr noe, sier Tonje Granmo (33), leder for Mental Helse ungdom Kongsberg.

Er til for innbyggerne

Mental Helse Ungdom Kongsberg ble etablert 10. oktober 2019 etter at Kongsberg opplevde en selvmordsbølge blant unge. Bakgrunnen for å opprette organisasjonen var engasjement og vilje blant ungdom i Kongsberg for å snakke sammen og bidra til åpenhet om psykisk helse og forebygge selvmord.

Juryen vil spesielt trekke fram at dette er en organisasjon av og for unge mennesker, men som også arrangerer tilbud hvor alle er velkommen uavhengig av alder.

Granmo forteller at organisasjonen er for barn og unge til og med 36 år og at de jobber for et samhold . Medlemmene kan blant annet møtes til forskjellige aktiviteter.

– Målet vårt er å vise at vi er til for innbyggerne og ha aktiviteter tilpasset alle, sier Granmo.

Ensomhet og isolasjon

Kommunens jury skriver at en del undersøkelser viser at mennesker som allerede slet med psykiske plager før pandemien, er av de gruppene som har fått det verre.

Mental Helse Ungdom Kongsberg har gjennom hele pandemien tilrettelagt for åpne lavterskel-aktiviteter for å opprettholde en viktig møteplass. Granmo sier de har tilpasset aktivitetene etter gjeldende smittevernråd. Men ikke overraskende har det vært færre på treff under pandemien.

Granmo er også leder for brukerrådet til barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA) og klinikkens brukerråd for psykisk helse og avhengighet på Oslo universitetssykehus. Hun forteller at der har det vært en stor økning i henvendelser fra barn og unge i 2020 og 2021.

Granmo er bekymret for at pandemien kan ha gjort mange mer ensomme og isolerte.

Mange aktiviteter

Mental Helse Ungdom Kongsberg tildeles inkluderingsprisen 2021 for sine møteplasser og aktiviteter, men også for sitt arbeid med åpenhet rundt psykisk helse, skriver juryen.

– Hva er det viktigste dere skal jobbe med i Kongsberg fremover?

– Vi har fokus på å få folk ut igjen og ha aktiviteter som passer for alle. Vi planlegger flere aktiviteter fremover. Vi har også søkt en del midler fordi vi er helt avhengige av støtte for å få det til å gå rundt, sier Granmo.