Selskapet for industrivekst (SIVA) er et statsforetak som skal utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer over hele landet. SIVA er finansiert gjennom tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene.

I Revidert nasjonalbudsjett har regjeringen nå foreslått at deler av SIVAs virksomhet skal gå inn i Innovasjon Norge. I tillegg skal SIVAs eierskap i store og små innovasjonsselskap (næringshager, forskningsparker med mer) overføres til kommuner, fylkeskommuner eller andre aktører.

For dem som på ulikt vis jobber med næringsutvikling, forskning og innovasjon, kan det være vanskelig å ha oversikt over hvor det er mulig å søke tilskudd og støtte. Derfor er det positivt at regjeringen vil overføre deler av det som kalles virkemiddelapparatet til fylkeskommunene. Endringene burde imidlertid vært større, til det beste for både bedriftene og kunnskapsmiljøene. Fylkeskommunene burde rett og slett få hele ansvaret for SIVA. Det ville også vært i tråd med flere faglige anbefalinger, deriblant ekspertutvalget til regionreformen.

Generelt sett er det Innovasjon Norge som støtter mest bedrifter direkte, mens fylkeskommunen og SIVA støtter hjelpere til bedrifter og gründere. Derfor mener vi at SIVAs aktivitet passer best sammen med fylkeskommunenes næringsutviklingsarbeid.

Et helhetlig ansvar er mer hensiktsmessig. Det vil være enklere for bedrifter – både store og små og enten de befinner seg på Kongsberg, i Sarpsborg eller Ullensaker – å forholde seg til. Det vil videre gi mulighet for en mer helhetlig styrking når innovasjonsselskap, inkubatorer, næringshager og andre viktige innovasjonsaktører støttes gjennom den samme offentlige virkemiddelaktøren – fylkeskommunen. Vår kjennskap og kunnskap om lokal og regional næringsutvikling er noe vi vet aktørene setter pris på.

Etter planen behandler Stortinget revidert nasjonalbudsjett 18. juni.

Jeg håper flertallet korrigerer regjeringens forslag, og overfører alt ansvar for SIVA til fylkeskommunene. Det vil komme landets næringsliv og bedrifter til gode.