Hovedentreprenøren på strekningen E134 Myntbrua-Trollerudmoen melder om kvelds- og nattarbeid ved Gomsrudveien, Sellikdalen og Trollerudmoen uke 39, det betyr perioden mandag 23. til torsdag 26. september.

Implenia som er hovedentreprenør for prosjekt E134 Myntbrua-Trollerudmoen har planlagt kveld- og nattarbeid på nevnte strekninger mellom klokken 19 og 07.

Veivesenet skriver på sin nettside at prosjektet er i sluttfasen, og at nattarbeidene skjer for å klargjøre til overlevering. Arbeid som utføres vil være oppsett av rekkverk, planering av sideareal og asfaltering.

Så vær forberedt på støy, for her er det snakk om støyende arbeid. Entreprenøren vil så langt det er mulig planlegge aktiviteter for å minimalisere støy etter kl. 23.00.