MIDDELALDERSTABBUR: Stabburet står fremdeles på gården, mens andre funn fra tidligere tider er på Universitetets oldsaksamling.
Mia Langås Flåta

Her har det vært folk i 4500 år

Publisert