MDG er klare for Viken-sammenslåingen

NY LEDER: Birgitte Sterud, leder i Viken Miljøpartiitet De Grønne. Sterud jobber som lege og kommer fra Moss.

NY LEDER: Birgitte Sterud, leder i Viken Miljøpartiitet De Grønne. Sterud jobber som lege og kommer fra Moss.

Artikkelen er over 1 år gammel

Som parti har de vært skeptiske til Viken. Men nå som man ikke kommer utenom, var de raske med å stille liste til nytt fylkesparti.

DEL

Viken Miljøpartiet De Grønne er stiftet. Det skjedde 20. oktober. Partiets fylkeslag i Akershus, Buskerud og Østfold ble slått sammen til Viken MDG.

Ingen fra Kongsberg eller Numedal er å finne på partiets liste.

MDG er tidlig ute med en partiliste. Flere andre partier er i full gang.

Det kan være verdt å følge med på øvrige partier, for det er en kjensgjerning at fylkespolitikken vil se annerledes ut fra 2020. Med færre politikere og dermed blir færre byer og steder representert. Det vil bli viktig for de forskjellige å sitte der beslutninger blir tatt.

Samlet krefter

Birgitte Sterud fra Moss ble valgt som leder og får med seg to nestledere i Øyvind Solum (Nesodden) og Nils Nordenström (Drammen).

– Vi har samlet kreftene fra både Akershus, Buskerud og Østfold. Nå er vi klare til å kjempe for en bedre hverdag for folk i alle Vikens kommuner, med renere luft, tryggere skoleveier og nærhet til en levende natur, sier Sterud.

Sterud jobber som lege, og sitter i dag i De Grønnes landsstyre.

Stiftelsen ble vedtatt av 90 delegater på OsloMet (Unviversitetet), samme dag som De Grønne valgte kandidater til fylkestingsvalget i Viken.

Posisjonerer seg

– Resultatene fra FNs klimapanel viser at det er viktigere enn noen gang med konkrete handlinger for å snu om fra den rådende politikkens rovdrift på mennesker og miljø til et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

– Vår viktigste oppgave fremover blir å drive en så god valgkamp at vi får grønne politikere inn i fylkesstyret i Viken som kan jobbe for dette, sier den nyvalgte fylkeslederen.

Viken MDG

Fylkesstyret består av:


Leder: Birgitte Sterud, Moss
Nestleder: Øyvind Solum, Nesodden
Nestleder: Nils Nordenström, Drammen
Styremedlem: Line Asphaug, Eidsvoll
Styremedlem: Kristin Antun, Nannestad
Styremedlem: Ida Julsen, Fredrikstad
Styremedlem: Håkon Borch, Moss
Styremedlem: Anne Hilde Røsvik, Asker
Styremedlem: Magnus Thun, Drammen
1. Vara: Gabriel Kielland, Fet
2. vara : Jørn Strømholm, Bærum
3. vara : Eirik Ballestad, Ullensaker
4. vara : Ami Bernérus, Røyken
5. vara : Rasmus Hansson, Bærum

Artikkeltags