Aktive kvinner for levende bygder

NYTT STYRE: Det nye styret etter årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag. Fra venstre: Marit Stevning, Flesberg,
Tonje Myre, Nesbyen, Aud Teigen Gjerde, Bingen, Frøydis Løkensgard, Varlo, Eva Daler, Hole og Sølvi Jødal, Hole.

NYTT STYRE: Det nye styret etter årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag. Fra venstre: Marit Stevning, Flesberg, Tonje Myre, Nesbyen, Aud Teigen Gjerde, Bingen, Frøydis Løkensgard, Varlo, Eva Daler, Hole og Sølvi Jødal, Hole. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Buskerud Bygdekvinnelag hadde årsmøte på Klækken Hotell 29.-30. mars 2019.

DEL

Totalt 80 påmeldte fra 38 lokallag i Buskerud fylke deltok. Arrangørlagene var Norderhov, Ytre Ådal, Tyristrand, Sognedalen og Hole bygdekvinnelag. Fylkesleder Sølvi Jødal åpnet årsmøtet og ønsket inviterte gjester som ordfører Per Berger, ordfører Kjell B. Hansen, leder i Norges Bygdekvinnelag, Ellen Krageberg, Sidsel Sandelien, sivilingeniør i Statens vegvesen, æresmedlem Sigrid Hals og alle delegater velkomne.

Årsmøtet var åpnet og Ole Gunnar Borlaug fra Klækken Hotell ønsket velkommen og fortalte om hotellets lange historie. Ordfører Kjell B. Hansen og ordfører Per Berger holdt hvert sitt innlegg om sine kommuner, Ringerike og Hole. Foredragsholder på årsmøtet første dag var Sidsel Sandelien med tema: Trafikksikkerhet og Nasjonale turistveger – sett i et kvinneperspektiv.

Hun har 48 års erfaring som overingeniør ifra Statens vegvesen. Forsamlingen fikk følge henne som nyutdannet ingeniør, og eneste kvinne i et mannsdominert yrke, og fram til hennes siste store prosjekt med nasjonale turistveier. Foredraget var interessant og det satte mange tanker i sving hos delegatene.

Klækken Hotell sto for god service og tilrettelegging av årsmøtet. Delegatene, mange med bunader, og fra mange deler av landet, var samlet til festmiddagen. Ringerike kulturskole under ledelse av dirigent Øystein Olsen Vadsten underholdt før festmiddagen med Big Band Bullis. Det var et populært og lystelig innslag. Kommentarer som: «Dette er den beste underholdning vi har hatt på et årsmøte» var hyggelig å høre. Det var god stemning under festmiddagen med innslag av stev, allsang og allsang.

Deretter var det sosialt samvær med Ringerikskringle og kaffe.

Lørdag 30. mars 2019:

Fylkesleder ønsket velkommen til årsmøtedagen. Ordstyrer May Britt Dannemark ledet oss profesjonelt gjennom dagen. Fylkesleder Sølvi Jødal holdt sin årsmøtetale til forsamlingen. Alle fem soneledere holdt sine innlegg om sine lokallags aktiviteter. Norges Bygdekvinnelags leder Ellen Krageberg hold sin tale. Hun kom med nyttig informasjon og oppfordret lokallagsledere til videre arbeid på «grasrota» rundt om i fylket. Spesielt å arbeide videre som aktive kvinner for levende bygder.

I Generaldebatten kom det fram mange ytringer fra salen. Delegatene hadde spørsmål, og salen og panelet svarte på disse. Årsmeldingen, revidert regnskap, og arbeidsplan ble godkjent av årsmøtet. Budsjett ble godkjent med noen mindre endringer. Arbeidsplan med innhold av kultur, miljø, mat, kommunikasjon og organisasjon ble godkjent av årsmøtet.

Det ble flertall på årsmøtet for at Buskerud Bygdekvinnelag sender et forslag til NBK om gjennomføring av årsmøtet hvert annet år. Forslaget vil bli fremmet på landsmøte til NBK i 2020.

Argument for forslaget er at styret kan bruke mer tid på gjennomføring av inspirasjon og organisasjonsarbeid innen hver sone, samt avholde inspirasjonsseminar det året det ikke blir holdt årsmøte.

Eva Daler fra Hole Bygdekvinnelag var leder for valgkomiteen. Det nye fylkesstyre består av følgende: Sølvi Jødal fra Hole gjenvalgt som leder for ett år. Øvrig styre: Marit Stevning fra Flesberg, Frøydis Løkensgard fra Hokksund, Tonje Myre fra Nesbyen (ny), Aud Teigen Gjerde fra Åmot (ny) og Eva Daler fra Hole (ny).

Leder takket for godt samarbeid og god lagånd til de tre som gikk ut av styret, Inger Margrethe Medhus fra Hol, Else Hval fra Ringerike og Helga Wetterhus fra Nore. Alle tre fikk en påskjønnelse for godt arbeid.

Før avslutning ble årsmøtelotteriet avsluttet. Fine gevinster ble fordelt rundt i fylket. Fylkesleder Sølvi Jødal oppsummerte til slutt og takket for et vel gjennomført årsmøte.

LES OGSÅ:

Gry Charlotte er i ferd med å skrive om Numedals historie

Buen, Buen og atter Buen utvikler fjellet

Send inn tekst og bilder «

Send oss en artikkel fra et arrangement du ønsker å dele i Laagendalsposten.

Artikkeltags