Rådmann Jon Gjæver Pedersen, kommunepsykolog Natallia Gits, psykiatrisk sykepleier Gro Kjersti Meen, sogneprest Margrete Hjulstad og helsesøster Solfrid Karlstedt skal alle delta.

Møtet er på Høgheim torsdag kveld.

Dette er et utdrag av temaer / spørsmål vi ønsker å få belyst på nevnte møte:

  • Vi regner med at alle kommuner er pålagt å ha et fungerende, oppegående Kriseteam!?
  • Hvem er med i Kriseteamet?
  • Hvem fungerer som leder, har det formelle og administrative  ansvar?
  • Hvem kaller ut Kriseteamet i en gitt situasjon?
  • Hva er kriteriene/ hvor ligger terskelen for at Kriseteamet skal tiltre?
  • Har Kriseteamet regelmessige møter for oppdatering og samordning? (bl. a for orientering om hva som skjer i nærmiljøer, nabokommuner og storsamfunnet generelt. Tenker her f eks på de store oppslagene i Lp ultimo mai - om selvmordsbølgen på Kongsberg.

Alle vet at vi har et Barnevern i vår Kommune, MEN svært mange lurer på hvem som leder dette og hvem som jobber der! Hvorfor virker dette "litt hemmeligstemplet"?  Hvem skal vi henvende oss til om vi ønsker og våger å komme med en eventuell bekymringsmelding om en gitt situasjon for et barn/ mindreårig?

Ligger det nødvendige opplysninger om kommunens barnevern ute på Kommunens hjemmeside, slik at i all fall de som er " på Nett" kan finne fram?

Alle vet at det skal finnes, men de aller fleste er i tvil om hvordan, hvor og til hvem man kan henvende seg. DETTE  kan i mange tilfelle  hindre at barn i vanskelige og bekymringsfulle livssituasjoner IKKE blir registrert og får nødvendig omsorg, oppfølging og hjelp.

Dette var noen av punktene vi ønsker å få belyst på møtet 4. oktober.

Håper og regner med at de aktuelle fagpersoner kan samordne/ samkjøre litt når det gjelder svar/ orientering. Samtidig ønsker og håper vi  på en nyttig og verdifullt møte som kan gi svar  på mange viktige spørsmål --  for alle som bryr seg om og engasjerer seg!