– I Norge har vi grunn til å bekymre oss om hacking av blant annet strømnett, helsetjenester, internett og mobilnett

Av

Oberstløytnant Geir Haagen Karlsen har holdt foredrag på rådhuset i Kongsberg. Arrangør var Kongsberg Forsvarsforening.

DEL

Tema var russisk påvirkning og hybridkrig: Hvilke trusler står Norge overfor?

Geir Haagen Karlsen er i tillegg hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets Stabsskole, der han også forsker, underviser og er rådgiver for norske myndigheter.

Rundt 50 kom

Oberstløytnant Karlsen er mye brukt som foredragsholder i Norge og Nato, der han fokuserer på strategisk kommunikasjon, informasjonsoperasjoner, og da særlig russiske påvirkningsaktiviteter og propaganda. Ordet «Nett-troll» har blitt introdusert og blitt mye brukt i pressen de siste årene.

Cirka 50 tilhørere fikk et godt innblikk i et svært aktuelt tema.

Karlsen ga et innblikk i hvordan Russland prøver å svekke og å splitte opp samholdet i Nato og EU, blant annet ved å svekke det enkelte land.

Falske nyheter

For Russland er det svært viktig å få fjernet de sanksjonene som er innført. Sanksjoner som går utover finans, olje og gass. Russland er fortsatt et korrupt, oligarkisk land, der disse sanksjonene i stor grad berører den personlige økonomien til enkelte ledere.

Falske nyheter («fake news») har blitt en kjent sak, og brukes i stor skala. Det finnes nå roboter som kan lage falsk tale av personer som ser og høres ekte ut.

Fra presidentvalget i USA har vi lært at roboter som sender ut store mengder «informasjon» på Facebook, Twitter, osv. kan påvirke opinionen. Det finnes såkalte «trollfabrikker» med flere hundre ansatte som har som jobb å lage «troverdige» falske nyheter, med tanke på å påvirke beslutningsprosessene.

Trump

Det hevdes at spredning av falske nyheter kommer til å bli mye mer omfattende i fremtiden.

Som et eksempel kan nevnes at Russland plantet «informasjon» i vestlig presse om at Norges gass- og oljereserver var i ferd med å ta slutt. Dette var en strategi for å få landene i Europa til å prioritere russisk gass fremfor norsk gass.

Påvirkning ovenfor USA sitt presidentvalg: Få trodde at Trump ville vinne valget. Alle signaler antydet at Hillary Clinton skulle vinne. I tillegg ble privat mail hacket og det som var ufordelaktig for henne ble spredd i amerikansk mediene.

Da var det viktig for Russland å spre falske og ufordelaktige nyheter om Hillary Clinton slik at hun ville fremstå som en svak leder som ville svekke USA som nasjon.

Hva med Norge?

I Norge har vi grunn til å bekymre oss om hacking av blant annet strømnett, helsetjenester, internett og mobilnett. Dette blir fort en trussel som vi blir stilt ovenfor. Dette kan bety at vi noen steder mister strømmen for kortere eller lengre perioder. Videre at du må ha kontanter for å få kjøpt mat og drivstoff fordi SSB går ned. (Betalingstjenester i bank, kontantautomat og butikker slutter å virke.)

Dette burde i aller høyeste grad også interessere alle de av oss som er mer eller mindre avhengige av telefon, nettbrett eller PC – kun nedlastede programmer virker – forutsatt at disse ikke trenger informasjon eller oppdatering fra internett.

LES OGSÅ:

Har mange ideer for Knutehytta

- Vi er fortsatt i en innkjøringsfase 

Rollag ønsker å bli Norges første barnevennlige kommune

Send inn tekst og bilder «

Send oss en artikkel fra et arrangement du ønsker å dele i Laagendalsposten.

Artikkeltags