Historisk dag i Rollag stavkirke

INNVIELSE: Nå er kirken tilgjengelig for alle.

INNVIELSE: Nå er kirken tilgjengelig for alle. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Søndag 19. november ble den nye rullestolrampen til Rollag stavkirke høytidelig innviet av ordfører Dag Lislien.

DEL

Dette markerte slutten på en prosess som har gått over fem år, hvor menighetsrådet har vært i tett dialog med vernemyndighetene for å få til en best mulig løsning. Kirken har fått ny trapp, og inne er en dørstokk og en benk blitt modifisert for å gjøre kirken tilgjengelig for alle.

Det er ikke lenger en dagligdags affære at det foretas store fysiske inngrep i de gamle stavkirkene. For tidligere generasjoner var dette bruksbygg som hele tiden ble tilpasset nye behov, men for oss er de blitt kulturminner, unike i verdenssammenheng, som selvsagt må bevares mest mulig uendret.

I Rollag stavkirke kan et trenet øye lett se de ulike «lappene» i «dette snurrige lappverk av en kirke,» som sogneprest Førde uttrykte det for 100 år siden. Her er elementer fra middelalder, renessanse, barokk og rokokko – og fra nyere restaureringer. Fra 1800-tallet av har kirken imidlertid vært temmelig uendret utvendig – frem til i år. Da var det naturlig å markere dette på høytidelig vis. I messen lød det både folketoner, nyere visesang og barnegospel – en blanding av stilarter som var det sammensatte kirkebygget verdig.

I Kirkestua etterpå uttrykte riksantikvar Jørn Holme stolthet og takknemlighet både for dialogen underveis og det ferdige resultatet. Han var glad for at man hadde sikret en løsning hvor alle kan bruke samme inngang, og som gir funksjonshemmede en best mulig opplevelse av kirkerommet.

«Vi kommer til å bruke samarbeidet vi har hatt i denne saken som et forbilde i andre vanskelige saker,» sa Holme. «Det er et viktig prinsipp for oss at alle skal kunne oppleve våre kirker og kulturminner, samtidig som vernehensyn tas.»

Arkeolog Jens Rytter fortalte utdypende om den femårige prosessen, hvor hele syv saksbehandlere har vært involvert. Det er arkeologer som har ansvaret for det som ligger under bakken, og bygningsvernere som er spesialister på ulike aspekter ved selve kirken. Alle må ha sitt ord med i laget. Det er en alvorlig sak å gjøre endringer i så viktige kulturminner.

Rytter fremhevet arkitekt Nils Friis og de andre lokale aktørene, og ikke minst gjaldt dette arbeidet med å finne materialene til trappen og rampen.

«Det er noe av det som gjør det vi ser i dag så fint: Det er lokal stein, hentet oppe i åsen ved kirken. Den løsningen vi har fått i dag må jeg si er noe av det fineste jeg har sett av denne typen. Den kommer nok til å bli vist i mange powerpoint-presentasjoner om universell utforming i årene fremover.»

Stort inntrykk gjorde det også å høre Johannes Loftsgård fortelle om sine erfaringer med å være ung og funksjonshemmet i dag. 23-åringen fra Rollag har de siste årene markert seg som en modig talsmann for funksjonshemmedes rettigheter. Hans innlegg satte feiringen i sitt rette perspektiv. Dette handler om at også rullestolbrukere skal kunne være fullt delaktige i samfunnet. Loftsgård fortalte om hvor viktig det var å gå på en skole – Rollag barneskole – hvor han ble fullt ut inkludert. «Jeg har mange venner som fortsatt sliter med at de ble ekskludert. Den holdningen om at ‘du er annerledes, deg må vi være forsiktige med, deg må vi holde som en liten fugleunge.’ Jo mer man blir holdt utenfor, jo vanskeligere blir det å komme seg ut i samfunnet senere. Begynn i tidlig alder og tenk at alle skal med.»

Det behøver ikke være så vanskelig, mener Loftsgård. Det handler i stor grad om å se muligheter, i stedet for problemer og utfordringer. Selv har han for eksempel besteget Den kinesiske mur, og er i dag student i Oslo. Gjennom Handikapforbundet arbeider han for sin egen og andres rett til å leve normalt

Til slutt takket kirkeverge Åse Bergan kommunen ved ordfører Dag Lislien. Rollag kommune er den største enkeltbidragsyter til dette historiske prosjektet.

I tillegg er det samlet inn en god del private midler, blant annet i form av minnegaver ved gravferd. Så nå står Rollag kirke der, med nytt ansikt, klar til å ta i mot alle som ønsker å komme til kirken.

Send inn tekst og bilder «

Send oss en artikkel fra et arrangement du ønsker å dele i Laagendalsposten.

Artikkeltags