Etterlyser en helhetlig debatt om barselomsorg

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Norske Kvinners Sanitetsforening etterlyser en helhetlig debatt om barselomsorg og et forsvarlig tilbud for alle kvinner og barn.

DEL

Norske Kvinners Sanitetsforening er bekymret for at den historiske utviklingen med reduksjon i liggetid på sikt vil føre til en dårligere barselomsorg for mor og barn.

For 30 år siden lå kvinnene i gjennomsnitt fem dager på barselavdelingen, mens den i dag er kortet ned til få dager. Nå planlegges det nye sykehus med mulighet for utskriving 6–8 timer etter fødsel. Konsekvensene av dette kan være at flere risikobarn ikke blir fanget opp, kvinner med behov for hjelp til amming opplever å ikke få det og det øker risikoen for fødselsdepresjon.

Norske Kvinners Sanitetsforening mener at kvinnens og barnets behov må ligge til grunn for beslutning om lengde på liggetid. Barselomsorg må ha en individtilnærming og tidlig utskrivning forutsetter at det er medisinsk forsvarlig, at hjemkommunen har et godt barseltilbud og at kvinnen selv ønsker tidlig utskriving.

Norske Kvinners Sanitetsforening er bekymret over at det er store kommunale forskjeller på fødsels- og barseltilbudet. N.K.S. Buskerud fylke krever at redusert liggetid på sykehus kombineres med en offentlig utredning som kartlegger dagens situasjon, med sikte på å identifisere og tette hull i tjenestetilbudet i barselomsorgen.

Norske Kvinners Sanitetsforening er også bekymret over jordmormangel innenfor det norske helsevesenet.

Kommune-Norge mangler mellom 600 og 700 årsverk og sykehusene har store utfordringer med å ansette et tilstrekkelig antall jordmødre i en sektor dominert av brøkstillinger.

Ressursmangelen fører til at retningslinjene i svangerskapsomsorgen ikke blir fulgt. Kun 20 prosent av barselkvinner får hjemmebesøk de første dagene etter fødsel, og det varsles om flere reinnleggelser av både mor og barn. Norske Kvinners Sanitetsforening krever at helsemyndighetene prioriterer å sikre en bedre jordmordekning.

Små brøkstillinger må økes, for å sikre bedre rekruttering, ivaretakelse og ytterligere kompetanseheving av eksisterende jordmødre.

LES OGSÅ:

Flere jordmødre - en gladnyhet for Kongsberg

Det skal bli enda tryggere å føde

Her kan mødrene ligge (nesten) så lenge de vil

Send inn tekst og bilder «

Send oss en artikkel fra et arrangement du ønsker å dele i Laagendalsposten.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.