Russisk påvirkning og hybridkrig. Hvilke trusler står Norge over for ?

Ca. 50 tilhørere fikk et  godt innblikk i et svært aktuelt tema.

Ca. 50 tilhørere fikk et  godt innblikk i et svært aktuelt tema. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Oberstløytnant Geir Haagen Karlsen har holdt foredrag på Rådhuset i Kongsberg.  Arrangør var Kongsberg Forsvarsforening og tema var : Russisk påvirkning og hybridkrig. Hvilke trusler står Norge over for ?

Geir Haagen Karlsen er i tillegg hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets Stabsskole, der han også forsker, underviser og er rådgiver for norske myndigheter.

Oberstløytnant Karlsen er mye brukt som foredragsholder i Norge og Nato, der han fokuserer på strategisk kommunikasjon, informasjonsoperasjoner, og da særlig russiske påvirkningsaktiviteter og propaganda. Ordet ”Nett-troll” har blitt introdusert og blitt mye brukt i pressen de siste årene.

Aktuelt tema

Ca. 50 tilhørere fikk et  godt innblikk i et svært aktuelt tema.

Karlsen ga et innblikk i hvordan Russland prøver å svekke  og å splitte opp samholdet i Nato og EU, bl.a. ved å svekke det enkelte land.

For Russland er det svært viktig å få fjernet de sanksjonene som er innført. Sanksjoner som går utover finans, olje og gass. Russland er fortsatt et korrupt, oligarkisk land, der disse sanksjonene i stor grad berører den personlige økonomien til enkelte ledere.

Falske nyheter (”fake news”) har blitt en kjent sak, og brukes i stor skala.  Det finnes nå roboter som kan lage falsk tale av personer som ser og høres ekte ut. Fra presidentvalget i USA har vi lært at roboter som sender ut store mengder ”informasjon” på Facebook, Twitter, osv. kan påvirke opinionen. Det finnes såkalte «trollfabrikker» med flere hundre ansatte som har som jobb å lage «troverdige»  falske nyheter, med tanke på å påvirke beslutningsprosessene. Det hevdes at spredning av falske nyheter kommer til å bli mye mer omfattende i fremtiden.

Som et eksempel kan nevnes at Russland plantet ”informasjon” i vestelig presse om at Norges gass- og oljereserver var i ferd med å ta slutt. Dette var en strategi for å få landene i Europa til å prioritere russisk gass fremfor norsk gass.

Påvirkning ovenfor USA sitt presidentvalg:

Få trodde at Trump ville vinne valget. Alle signaler antydet at Hillary Clinton skulle vinne. I tillegg ble privat mail hacket og det som var ufordelaktig for henne ble spredd i amerikansk media. Da var det viktig for Russland å spre falske og ufordelaktige nyheter om Hillary Clinton slik at hun ville fremstå som en svak leder som ville svekke USA som nasjon.

Hva med oss i Norge?

I Norge har vi grunn til å bekymre oss om hacking av bl.a strømnett, helsetjenester, internett og mobilnett. Dette blir fort en trussel som vi blir stilt ovenfor. Dette kan bety at vi noen steder mister strømmen for kortere eller lengre perioder. Videre at du må ha kontanter for å få kjøpt mat og drivstoff fordi SSB går ned. (Betalingstjenester i bank, kontantautomat og butikker slutter å virke.) Dette burde i aller høyeste grad også interessere alle de av oss som er mer eller mindre avhengige av telefon, nettbrett eller PC – kun nedlastede programmer virker – forutsatt at disse ikke trenger infomasjon eller oppdatering fra internett.

Send inn tekst og bilder «

Send oss en artikkel fra et arrangement du ønsker å dele i Laagendalsposten.

Artikkeltags